Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teater

Skapad 2020-08-31 09:13 i Stattena förskola Helsingborg
Förskola
För att uppleva språk på olika sätt startar vi upp med att erbjuda teater för barnen.

Innehåll

Bakgrund: Barnet har visat ett intresse för att stå inför varandra och spela upp saker. Vi vill utifrån detta intresset erbjuda kunskaper om både vad teater kan vara samt utveckla och väcka lust till olika litteratur och teater.

Våra prioriterade mål 2020:

Prioriterade mål 2020-2021: *Alla barn använder litteratur till att samtala, tolka och ifrågasätta samt visar förståelse för textens innehåll. *Pedagogerna ska skapa förutsättningar för barnen att kommunicera genom många olika språk och uttryckssätt. *Alla barns åsikter och tankar tar plats i utbildningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: