Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk 20/21

Skapad 2020-08-31 09:07 i Tallbacken Degerfors
Förskola
Genom att ge barnen förutsättningar att förstå begrepp så får de förståelse för sin omvärld.

Innehåll

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Utvecklat målområde:

Förskolan ska ge alla barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk såsom begrepp av lägesord (prepositioner).

 

Nedbrutet mål:

Förskolan ska ge alla barn förutsättningar att förstå lägesord: över-under, framför-bakom 

 

Syfte:

Begrepp är viktiga för att förstå sin omvärld.

 

Förståelse:

Förståelse för lägesord.

 

Förmågor: 

Förmåga att förstå lägesord och använda dessa i rätt sammanhang.

 

Metoder: 

Rim, ramsor och sånger

Språklådor

Dramatiseringar 

Vardagssituationer 

Läsa böcker och sagor

Lekar

 

 

Vetenskaplig grund:

Enligt Lotta Nylanders forskning, "Utan lek, inget lärande" blir enskilda ord bara fragment men om vi sätter orden i ett sammanhang så fyller de en funktion och betydelsen blir tydlig. Genom att ta in begrepp och föremål som barnen själva inte skulle tänka på så fyller vi på barnens kunskap om begrepp.

Källa: Forskning.se

https://www.forskning.se/2019/10/22/utan-lek-inget-larande/

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: