Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya religiösa rörelser

Skapad 2020-08-31 09:26 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 9 Religionskunskap
Tidigare i religion har vi arbetat med världsreligionerna men det finns även andra religiösa rörelser. Dessa ska vi fördjupa oss i under kommande veckor.

Innehåll

Planering

v 34-35 Vad är nya religiösa rörelser? Vi lyssnar på en podcast där Folkets Tempel och Mansonfamiljen lyfts. Diskussioner kring rörelser och sekter.

På so-rummet läser vi om olika definitioner gällande sekter. Vad är en sekt?

v 36 måndag, genomgång i helklass kring individuell uppgift

        fredag, Individuell uppgift

v 37 måndag Individuell uppgift

       fredag Individuell uppgift, klar. Lämnas in på Unikum

v 38 måndag och fredag- redovisning i mindre grupper

Uppgifter

 • Individuell fördjupning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: