Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap.1 Taluppfattning Villan ht 20

Skapad 2020-08-31 09:35 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Detta avsnitt handlar om taluppfattning. Det bygger på kapitel 1 i Matte Direkt åk 9.
Grundskola 9 Matematik
I det här arbetsområdet kommer vi att jobba mer med tal i kvadrat, kvadratroten ur tal och Pythagoras sats. Vi kommer även att lära mer om små och stora tal samt tal i potensform.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet


I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

 • begreppet kvadratrot
 • din förmåga att använda Pythagoras sats
 • din förmåga att räkna med tal i tiopotensform och grund potensform
 • din förståelse av prefix för stora och små tal

Bedömning

Jag som lärare bedömer din förmåga att:

 • förklara vad kvadratrot innebär och hur det används
 • använda sambandet mellan kvadrattal och kvadratrot för att förklara Pythagoras sats
 • använda tal i potensform för att räkna med små och stora tal.
 • beskriva små och stora tal med hjälp av prefix

Undervisning

Vi kommer att arbeta med

           Tal i kvadrat och kvadratroten

           Rätvinkliga trianglar och Pythagoras sats

           Tal i tiopotensform och grundpotensform, negativa tal 

           Prefix

Matematiklektionerna fördelade på matteprat , matteprat kring hemuppgifter och färdighetsträning. Mycket problemfrågor samt Matte Direkt år 9

Aktiviteter där syftet är:

 1. Startaktivitet: "Pythagoras". Syftet är att ge en historisk tillbakablick
 2. Undersök kvadrattal: Reella tal och dess egenskaper, befästa begreppet kvadrattal   
 3. Stegen: Addera och subtrahera med positiva och negativa tal
 4. Tävla med tal i grundpotensform: Laborera med tal i tiopotesform

Utvärdering

Utvärdering sker genom att du redovisar dina förmågor muntligt, skriftligt och i grupp. Du redovisar din problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, strategiförmåga,resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga . 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: