Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2020-08-31 09:49 i Rydebäck Dibber Sverige AB
Förskola
Ute-Ugo ska hjälpa oss att upptäcka naturen. Vi vill även plocka in naturmaterial i verksamheten och ta med oss verksamheten ut. Ute -Ugo tar oss till en magisk plats att få utforska vilket liv som sker i naturen. En plats att få ta hand om. Mötet mellan barnen och naturens liv.

Innehåll

 

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Nuläge:

Vi utforskar och upptäcker på vår gård och i vår närmiljö. Vi går på promenader där vi upptäcker nya ställen att utforska. pratar om vår påverkan på djur och natur samt hur viktigt det är att visa hänsyn för naturen. Vi utforskar med hela kroppen.

 

Vad ska läras ut? (vilka läroplansmål siktar ni mot?)

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

– nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

– förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

– förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

 

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Metod/genomförande:

Vi blir inspirerade av Ute-Ugo till att utforska vår närmiljö och upptäcka naturen. Vi kommer gå på promenader där våra frågeställningar kan få svar, där vi kan hitta nytt material att jobba med men också bli nyfikna på nya utmaningar och intresse. 

Ute-Ugo påminner också oss om hur viktigt det är att vi respekterar och tar hand om vår natur. 

 

Hur gör vi?

 

Vi börjar med en introduktion av aktiviteten, därefter arbetar vi efter barnens tankar, handlingar och hypoteser. Efter genomförd aktivitet får barnen reflektera och diskutera med hjälp av material och bilder som skapats under veckan. De teman vi kommer arbeta med utgår ifrån barnens upptäckter och intressen men även efter våra huvudmål på förskolan samt olika kalenderdagar som vi väljer att uppmärksamma. 

 

- årstider

- äppeldagen

- väder

- djur och insekter

- träd och växter

- kretslopp

- hållbar utveckling

- människans påverkan i naturen

- skräpplockning

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras

Reflektion sker efter avslutad aktivitet (Vi visar bilder på vad vi gjort och dokumenterar tankar och funderingar). Olika lärloggar i Unikum

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
För alla barn på Havet och Bäcken.

Av vem? (vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Alla pedagoger ansvarar för genomförande, dokumentation och reflektion.

Vad är målet med undervisningen? 

Skapa förståelse hos barnen för naturkunskap och hållbar utveckling.

Detta ser vi genom att barnen är delaktiga i våra Ute-Ugo aktiviteter samt hur de använder sig av naturmaterial samt att de visar hänsyn till djur och natur. 

Utmana de motoriska förmågorna. 

Detta ser vi genom att följa barnens utveckling, både i den grovmotoriska utvecklingen samt den finmotoriska utvecklingen. 

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: