Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål 1_arabiska

Skapad 2020-08-31 10:25 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola

Innehåll

 syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala,

läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla

kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla

kunskaper om litteratur.

Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende,

trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdets kultur och den

svenska kulturen.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk i tal och skrift genom att

arbeta processinriktat i samspel med andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet

att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och samhället genom att undervisningen

ska utgå från ett jämförande perspektiv på språket och kulturen.

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

följande:

1. Förståelse av modersmålet inom olika områden.

2. Förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och

redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd.

3. Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till

mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.

4. Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer.

5. Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga

att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.

6. Kunskaper om historia, kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket

talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden.

7. Förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till

svenska och tvärtom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.
  Moe  -
 • Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.
  Moe  -
 • Språkets spridning och förekomst samt hur språket används.
  Moe  -
 • Kultur, natur och geografiska förhållanden i språkområdet.
  Moe  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: