Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden HT2020

Skapad 2020-08-31 11:28 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundsärskola F – 6 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Vi ska arbeta med forntiden och lära oss mer om hur man levde under stenåldern, järnåldern och bronsåldern. Vad är skillnaden mellan hur man levde då och hur man lever nu? Finns det likheter?

Innehåll

Nu ska vi arbeta med det spännande området forntiden!

Du kommer att få lära dig mer om hur man levde på forntiden och om det olika begreppen stenålder, järnålder och bronsålder. Du kommer att få lära dig hur människan uppstod, vandrade, samlade, jagade och till slut började använda sig av jordbruk.

Du kommer också att få lära dig vilka spårforntiden har lämnat till vår tid, både som vi kan se i naturen och höra i språket. 

 

I detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om följande begrepp med hjälp av bildstöd:

 • arkeologi
 • runsten
 • glaciär
 • inlandsis
 • äldre stenåldern
 • futharken
 • yngre stenåldern
 • byteshandel
 • kokgrop
 • flintsmide
 • boskap
 • bronsåldern
 • träl
 • hällristning
 • brons
 • textil
 • handel
 • fornnordiska
 • järnålder
 • tidslinje

 

Detta kommer du att få lära dig genom att:

 • Titta på serierna "Magma - Trilobiten".
 • Se filmklipp från historiska.se.
 • Med stöd läsa avsnittet om forntiden i PULS SO 1-3.
 • Rita bilder och med stöd arbeta med tidslinjer.
 • Med stöd skriva egna och enkla faktatexter.

 

Vi kommer att titta på:

 • om du med stöd förstår vad de olika tidsepokerna innebär och på vilket sätt människan har utvecklat sitt sätt att leva.
 • om du med stöd lär dig begrepp som tillhör arbetsområdet.
 • om du med stöd kan jämföra de olika tidsepokerna med varandra och se likheter och skillnader.
 • om du med stöd kan sätta ut de olika tidsepokerna på en tidslinje och komma ihåg vad som hände när. 
 • om du med stöd kan skriva en kort faktatext om en av tidsåldrarna.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-3
 • Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i samtal om livet förr och nu utifrån skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3

Matriser

Sv SO
So Forntiden ht20

Forntiden

 • SO   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO  1-3   Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3   Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3   Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3   Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO   3   Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3   Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3   Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3   Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Tidsbegrepp
Du kan med stöd känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem.
Du kan med stöd berätta om hur människorna levde under forntiden.
Jämförelser
Du kan med stöd berätta om någon likhet och skillnad mellan livet på forntiden och livet idag.
Du kan med stöd berätta om någon likhet och skillnad mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Tidslinje
Du kan med stöd använda en enkel tidslinje.
Spår av forntiden
Du kan med stöd beskriva något spår av forntiden i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: