Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågen Blå 2020-2021

Skapad 2020-08-31 11:56 i Salladsgatans förskola Helsingborg
Förskola
Planering för vår grupp under läsåret.

Innehåll

Planeringsmall gruppnivå Regnbågen Blå

Mall för planering - gruppnivå  

 

Var är vi?  

Var befinner sig gruppen nu? 

Gruppen har delat in sig naturligt i två mindre grupper.  Femåringarna är i den ena gruppen och tre- och fyraåringarna i den andra. 

Vilka behov kan vi se i gruppen? 

Vi ser att det finns ett stort behov av språkande i vår barngrupp. 

● Vilket undervisningsbehov finns i gruppen? 

Alla barn ska språkbadas! Vi sätter ord på begrepp, symboler, läten, aktiviteter…. Det finns också ett behov av att utveckla språket i samspel, som konflikthantering och leken, fantasin och att våga använda språket i alla sammanhang. 

Vad ska barngruppen lära sig - förmå och förstå?

Att kunna sätta ord på sina tankar och känslor, att kunna föra en dialog med kompisar och vuxna. 

● Vad är gruppen intresserad av/nyfiken på? 

Allt som vi presenterar, och därför kan vi välja ämnen som vi ser att barnen har behov av att utveckla.

 

Vart ska vi?  

● Vilka mål ska vi arbeta mot? 

De centralt framtagna målen som vi alla i området ska prioritera är:

 

 1. Självständighet och tillit till sin egen förmåga

 

 1. Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 

 1. Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. 

 

Vi ser att de målen rimmar väl med våra tankar om vad barngruppen behöver utveckla.

Vi tänker dessutom att vi ska jobba med alla mål i läroplanen, åtminstone så många vi hinner. 

 

○ Vilka målkriterier ska vi ha för de mål vi har valt ut? 

 1. Att våga misslyckas. Att våga prova nya saker. Att vilja och försöka ta ansvar för på- och avklädning. Att genomföra en självvald aktivitet från början till slut. Att genomföra en vuxenstyrd aktivitet från början till slut 

 2. Det finns en tillåtande och tilltalande lärmiljö, där barnen känner frihet att använda material och verktyg för sitt skapande och lust att leka.

 3. Att våga prata inför gruppen.  Att ställa hypoteser, göra förutsägelser och prova dem.

 

 

Hur gör vi? 

● Under vilken tidsperiod ska vi arbeta med de utvalda målen? 

Under det här läsåret.

 

○ Hur ska vi följa upp arbetet mot målen (hur och när ska vi stämma av mål- kriterierna)?  

Skahjulet ca en gång i månaden.

Vi gör en större avstämning i december.

 

● Vilka undervisningssituationer behöver vi planera för och genomföra för att arbeta mot de mål vi har satt upp? 

Vi behöver planera för våra mindre projekt, som naturvetenskap och teknik, matematik, språk, drama, musik och motorik. 

Vi planerar och fokuserar på medvetenheten kring de spontana undervisningssituationerna.

○ När ska de genomföras?  

Projekten undervisar vi i tisdag, onsdag, torsdag. Den spontana undervisningen sker i alla möten under dagen.

 

○ Vem ska genomföra dem? 

Lärarna

 

● Hur ska vi ta tillvara den spontana undervisningen? 

Genom att vara närvarande och hela tiden lyhörda i mötena med barnen.

 

● Hur ska vi dokumentera undervisningen? 

I lärloggen i UNIKUM.

Reflektioner tillsammans med barngruppen. 

 

● Det här behöver vi pedagoger särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande.  

Att vara närvarande och ha en hög medvetenhet är viktigt för oss, då hittar vi lätt ingångar till undervisning. Vi behöver se undervisningsingångar utan barnens nyfikenhetsfrågor, till exempel kring det sociala samspelet. För att se att vi lägger oss på rätt nivå gör vi regelbundna observationer i barngruppen.

 

Hur blev det? 

● Har vi arbetat mot målen? 

○ Stäm av mot målkriterierna 

● Har undervisning gett det resultat vi förväntade oss? 

○ Hur vet vi det? 

○ Vad gjorde att det blev så? 

○ Vad ska vi förändra? Vad ska vi fortsätta med? 

○ Vad behöver vi lära oss mer om? 

○ Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: