Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plantera om krukväxter

Skapad 2020-08-31 12:03 i Linblommans förskola Nordanstig
Förskola
Barnen har noterat att våra krukväxters rötter håller på att växa ur sina krukor. Kan det vara så att de behöver mer plats?

Innehåll

Plantera om blommor

Våra krukväxter håller på att växa ur sina krukor. Hur gör vi för att de ska må bra och fortsätta växa sig större? 

 

Innehåll

Avdelning/Grupp: Hattstugan. 

Datum: 2020-09-01

 

 

PLANERING

Planerat genomförande:

Plantera om avdelningens krukväxter och reflektera kring hur det kommer sig att det blivit trång i krukan och varför krukväxten behöver flytta till en större kruka. 

Barnen erbjuds att rent praktiskt att förbereda ny kruka med ny jord och förflytta krukväxten.

 

 

GENOMFÖRANDE
(fokus på tillgänglighet och pedagogernas närvaro...)

Hur vi gjorde:

Tillsammans placerade runt ett bord utforskade barnens med oss pedagoger som medforskare, krukväxternas rotsystem och såg att de var fyllda med många rötter och nästan inge jord. Vi fick hjälpas åt att lirka ut växterna och förbereda nya krukor genom att fundera kring och uppskatta mängden jord som varje krukväxt kunde tänkas behöva. Vi pratade om fotosyntes på låg nivå, samt vattnar och diskuterade vart krukväxterna trivdes som bäst. Växterna fick återgå till sin ursprungliga plats i avdelningens fönster.

 

UTVÄRDERING

Utvärdera aktiviteten:

Vi pedagoger upplevde att barnen främst intresserade sig kring krukväxternas rötter och varför de behöver tas upp och byta kruka. När detta var gjort vände intresset till jorden ("smuts"). Hur den kändes och hur den luktade.

 

Vad såg vi för lärande hos barnen?

Vi pedagoger upplevde att barnen tillägnade sig förståelse för  att krukväxterna behöver mer plats i takt med att de växer för att de ska må bra. 

Barnen samarbetade och hade möjlighet att med matematiska begrepp, reflektera och prova sig fram genom att uppskatta mängden jord i varje kruka av olika storlek.

 

Nästa steg utifrån aktiviteten och barnens intresse?

Redan i våras hade vi ett projekt kring växter och fotosyntesen där vi planterade frön av kattgräs. Vissa barn visade intresse för att leka med figurer i gräset och tillsammans lät vi sedan påskkycklingar flytta dit. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: