👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan "Lisen kan inte sova"

Skapad 2020-08-31 12:35 i Silverbäcken Dibber Sverige AB
Förskola
Under oktober månad kommer vi att arbeta med sagan "Lisen kan inte sova"

Innehåll

 

Vårt syfte med berättelsen om Lisen som inte kan sova är att utveckla språket, med ökat ordförråd och ordförståelse. Vi vill skapa ett intresse för berättande. Barnen ska få möjlighet att vara delaktiga, det kan de vara t.ex genom att upprepa  djuren som förekommer i sagan.

 

Sagan Lisen kan inte sova kommer vi att berätta med hjälp av olika figurer. Vi berättar sagan på ett intressant och inkluderande sätt, där barnen får säga vilka djur/saker som dyker upp i sagan. Den här sagan är en upprepningssaga där djuren/sakerna som Lisen lägger i sängen upprepas allteftersom det tillkommer ett djur/en sak.

Den här sagan kommer vi att arbeta med under oktober, barnen kommer att bli mer delaktiga efterhand som dom lär sig berättelsen. Vi ska berätta den i helgrupp men även i olika smågrupper.

 

 Vi vill också få in drama och testa på att tillsammans med barnen dramatisera berättelsen och även spela in den så att vi kan titta på den tillsammans och på det sättet reflektera  med barnen. Vi kommer att utveckla arbetet på ett kreativt sätt genom skapande, måla och skapa karaktärerna/berättelsen med olika material. Undervisningen kommer att genomföras i olika steg och i både helgrupp och i smågrupper.  Pedagogerna ansvara för att dokumentera processen.

Vi kommer att under arbetets gång introducera och lära känna våra olika lärvänner.

 

Undervisning:

Läser boken

Berättar sagan genom figurer och saker. 

Barnen kommer att få va delaktig i berättandet.

Dramatiserar sagan tillsammans med barnen och filmar in det.

Visar filmen och pratar och reflekterar tillsammans med barnen om detta.

Skapar figurerna genom  att måla och använda annat material.

 

v40

Läsa boken

Berätta sagan med hjälp av figurer/saker

Involvera barnen i berättandet

Barnen kommer att få berätta sagan tillsammans med hjälp av figurerna och sakerna, i helgrupp och i smågrupper.

 

v41

Dramatisera/leka sagan tillsammans med barnen och filma in.

Skapa något ifrån sagan tex Lisen med toalettrullar, flörtkulor och målarfärg.

Detta kommer att ske i smågrupper.

 

v42

Dramatisera/leka sagan tillsammans med barnen och filma in.

Skapa något ifrån sagan tex Lisen med toalettrullar, flörtkulor och målarfärg.

Detta kommer att ske i smågrupper.

 

v43

Fortsätta med det som vi inte hunnit med och som behöver mer tid.

Titta på filmerna som vi har spelat in och reflektera tillsammans med barnen.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18