Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud - Akustik ÅK6 HT-20

Skapad 2020-08-31 12:45 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Biologi Fysik
Akustik - är läran om ljud. Ordet akustik kommer från grekiskans akoustos, som betyder att kunna göra sig hörd. Människan har sedan urminnes tider använt sig av olika ljud och läten för att kommunicera med varandra, allt ifrån vårt vardagliga språk, känslouttryck, tillrop för faror och festligheter är alla delar av livets ljud. Jakten på det perfekta ljudet har pågått i mer än 130 år med en otrolig teknikutveckling. I den här kursen kommer ni att få lära er om den historiska utvecklingen från den första speldosan till dagens avancerade ultraljudsteknik där vi även lär oss om ljud som vi inte kan höra men som har kommit att bli livsavgörande för människans överlevnad och utveckling. En spännande kunskapsresa från ljud på land, i hav till tystnaden i rymden!

Innehåll

Innehåll

hemsidan hittar ni planering, filmer, extra material och sammanfattning inför provet. 

Syfte och mål

I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss om olika typer av ljudkällor, ljudets egenskaper, vad ljudvågor är samt hur vi människor uppfattar och registrerar ljud. Vi kommer även att lära oss om örats uppbyggnad samt hur vi kan skadas av ljud och hur viktigt det är att vi skyddar våra öron och hörsel.

 

Kunskapsmål för området:

I det här arbetsområdet lär vi oss om:

 • Hur ljud uppstår och breder ut sig.
 • Ljudets hastighet och hur ljud mäts med hjälp av olika mätinstrument.
 • Principer för hur ljud skapas i olika musikinstrument, till exempel skillnaden mellan starka och svaga toner samt höga och låga toner. 
 • Ljudets egenskaper och hur ljud kan skapas i olika föremål och hur det kan överföras i olika materia.
 • Hur ljudmiljön kan påverka hälsan.
 • Om historiska och nutida upptäckter och vilken betydelse de haft för människans utveckling inom teknik och medicin, som ultraljud och infraljud, ekolod.

 

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med följande:

 • Arbetshäfte med faktatexter och instuderingsfrågor.
 • Laboration i labsal en gång i veckan
 • Skriftlig laborationsrapport
 • Genomgångar i grupp 
 • Samtal och diskussioner - Concept Cartoons. 
 • Faktafilmer

 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna redogöra för följande:

 • Hur ljud uppstår ljud och hur ljud kan spridas.
 • Ljudets användningsområden och hur ljud kan färdas genom olika material.
 • Skillnaden mellan starka och svaga ljud, rita ljudvågor och ge exempel.
 • Skillnaden mellan höga och svaga toner, rita ljudvågor och ge exempel.
 • Vad ljudstyrka är och mätverktyg, decibel.
 • Vad frekvens är och vilken enhet frekvens mäts i.
 • Vad ultraljud, infraljud samt ekolod är och redogöra för dess användningsområden.
 • Örats uppbyggnad och samt kunna redogöra för hur vi människor uppfattar och registrerar ljud.
 • Hälsosamma ljud och skadliga ljud och vi skyddar vår hörsel.

 

Begrepp att kunna efter avslutat arbetsområde

Ljudvåg, Våglängd, Frekvens, Ultraljud, Infraljud, Hög ton, Låg ton, Stark ton, Svag ton, Resonans, Eko, Ekolod, Ljudnivå, Decibel, Hertz, Tinnitus

 

Bedömning av arbetsområdet ljud kommer att ske genom följande uppgifter:

 • Skriftligt prov
 • Laborationsmoment - enskilt
 • Redogörelse för historiska upptäckter som påverkat människans utveckling.

 

 Vad är det som bedöms?

 • När du diskuterar, analyserar, drar slutsatser och formulerar hypoteser om frågor som berör arbetsområdet.
 • Din förmåga att kunna följa instruktioner vid enkla undersökningar och genomförande av laborationer.
 • Ditt resultat/arbete på inlämningsuppgifter, laborationsrapporter och prov.

 

 

 

 

Matriser

Fy Bi
Kunskapsmatris i Fysik

Bedömningen avser

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. .
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och
samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för
samtalen och diskussionerna.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmåga att
• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Förmåga att
• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda in- formationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Förmåga att
• genomföra systematiska undersökningar i fysik,
Eleven kan genomföra enkla undersökning-ar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersök-ningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går
att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Förmåga att
• genomföra systematiska undersökningar i fysik,
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga att
• genomföra systematiska undersökningar i fysik,
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resone-mang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Förmåga att
• genomföra systematiska undersökningar i fysik,
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Förmåga att
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Förmåga att
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Förmåga att
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbar- het och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Förmåga att
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Förmåga att
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven kan också berätta om några natur- vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: