👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Bobbos väska

Skapad 2020-08-31 13:20 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Förskola
Bobbos väska - ett projekt som ska stimulera språkutvecklingen hos de yngsta barnen

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Språk och kommunikation

Tidsperiod: augusti 2020

Förskolans namn: Håstahöjdensförskola 

Grupp: Nyckelpigan 

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: 2020, 31 augusti 

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Vi kommer arbeta utifrån boken "Bobbos väska". Vårt syfte är att barnen ska komma igång med ett språk som de sedan ska våga uttrycka sig med tillsammans i den lilla gruppen. Vi vill samtidigt öka barnens ordproduktion, skapa intresse/nyfikenhet för böcker samt kommunicera med andra.   Lärandet görs på ett lustfyllt sätt genom högläsning, dramatisering, tecken som stöd, skapande och digitalisering. utifrån boken kommer vi även att arbeta med naturkunskap, teknik samt matematik. 

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Ett nyanserat talspråk och ordförråd

- Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning samt grundläggande egenskaper hos mänger, antal, ordning och talbegrepp...

- Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. 

- utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur...

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Barnen ska få möjlighet att utveckla sitt språk, detta genom olika kommunikationssätt.  
- Barnen ska få möjlighet att att utveckla grundera inom matematik. tex. räkneramsor, parbildning mm. 
- Barnen ska få möjlighet att urskilja enkel teknik i vardagen. tex. paddan, finmotoriksövningar (måla, trä halsband.) 

-Barnen ska få möjlighet att utveckla intresse för naturvetenskap, tex. så blommor, skogsutflykter där vi kan upptäcka och ta med lite från skogen hem till förskolan. 

 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

arbetet kommer ske i små grupper, med utgångspunkt från "I Bobbos väska". Vi lyssnar in vad barnen är intresserade av och utgår från det. Uppmuntrar till nya intressen och lärande.
Vi upplever att barnen saknar ordförråd samt ordförståelse. De Behöver träna på kommunikation och samspel så att språkutveckligen kommer igång.  

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

- genom dokmentationsmallarna 1,2,3

 
- Unikum

- Dokumentation/bilder på väggarna 

Planeringen upprättad av: Kristin, Anna, Mathilda

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg