Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan Bockarna Bruse

Skapad 2020-08-31 13:12 i Silverbäcken Dibber Sverige AB
Förskola
Under november månad kommer vi att arbeta med sagan "Bockarna Bruse"

Innehåll

Vi kommer att fortsätta med vårt tema sagor och under november månad kommer vi att arbeta med sagan Bockarna Bruse. Det är en klassisk saga som barnen redan känner till. Den sagan går att utveckla på många olika vis och vi kommer att fokusera på berättandet och att gestalta karaktärerna genom lek. Vi fortsätter att arbeta på samma vis som med de andra sagorna. 

 Vi läser boken Bockarna Bruse. Vi berättar sagan med hjälp av leksaker som gestaltar bockarna och trollet. Vi berättar  sagan med hjälp av dessa och utvecklar det tillsammans med barnen, de ska få möjlighet att hjälpa till att berätta sagan.  Vi kommer att dramatisera, leka berättelsen tillsammans och spela in på film, som vi sedan tittar på. Vi kommer att utveckla arbetet på ett kreativt sätt genom skapande, måla och skapa bockarna och trollet. Vi vill utveckla berättandet av sagor och att barnen ska vara delaktiga i det.  Vi kommer att arbeta med sagan i helgrupp och i smågrupper.

Vi kommer också att fortsätta att introducera och lära känna våra lärvänner.

 

Undervisning:

Läser boken

sjunga sången om  Bockarna Bruse

Berättar sagan genom figurer och saker. 

Barnen kommer att få va delaktig i berättandet.

Dramatiserar sagan tillsammans med barnen och filmar in det.

Visar filmen och pratar och reflekterar tillsammans med barnen om detta.

Skapar figurerna genom  att måla och använda annat material.

 

Undervisningsplanering

v45

Läsa boken

sjunga sången

Berätta sagan med hjälp av flanobilder.

Berätta sagan med hjälp av figurer.

v46 

Berätta sagan tillsammans med barnen och med hjälp av konkreta figurer och flanobilder.

Dramatisera/leka sagan tillsammans med barnen och filma in. (smågrupper)

Skapa bockarna eller trollet med hjälp av målarfärg och annat material. (smågrupper)

v47

Dramatisera/leka sagan tillsammans med barnen och filma in. (smågrupper)

Skapa bockarna eller trollet med hjälp av målarfärg och annat material. (smågrupper)

Titta på filmerna som vi har spelat in tillsammans med barnen och reflektera över det.

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: