Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiklåda 5-årsgruppen Leoparderna

Skapad 2020-08-31 13:24 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Vad är matematik? I barnens vardag möter de matematik överallt: mönster, färger, former, antal och lägesord. Vi vill skapa ett intresse där barnen kan upptäcka och utforska matematik i olika uttrycksformer.

Innehåll

Syfte: 

Se läroplansmålen för planeringen


Mål:

Vi vill skapa ett intresse för matematik som kan  ge barnen grundläggande färdigheter inom matematik. På ett lustfyllt sätt kommer vi utforska vad matematik är, var vi kan finna matematik, vad kan vi göra med hjälp av matematik? Vi vill ge dem verktyg till att kunna använda sig utav och förstå enklare matematik där vi använder oss utav relevanta matematiska begrepp. 

 

Aktivitet/Metod: 

NÄR Torsdagar på 5-årsgruppen

HUR Vi kommer låta barnen själva dokumentera genom att skapa en varsin matematiklåda som de sedan kan ta hem sedan. Vi kommer lägga till uppgifter i planeringen för de olika momenten. Utematematik i skogen. 

VAR ute samt inne på Pyret.  

 

 

Resultat - hur blev det?

Vad funkade, vad funkade inte, hur reagerade barnen, hur utvecklades arbetet?

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Använd reflektionsrutan till dessa frågor.

Uppgifter

 • Mönster

 • Tio kamraterna

 • Skillnad och jämföra

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: