Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA - Singma 2A Kap 1 v. 35-38

Skapad 2020-08-31 13:50 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Singma matematik 2A: Kapitel 1 Addition och subtraktion 0 till 100

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? Vad ska du lära dig?


I fokus:

 

 •  Addera tiotal och ental
 •  Addition med växling
 •  Subtrahera ental och tiotal 
 •  Subtrahera med växling 

Mål:

Att kunna använda olika metoder för att addera tvåsiffriga tal, addera med växling samt addera två tvåsiffriga tal med växling
Att kunna använda uppställning vid addition, med och utan växling. 

Att kunna använda olika metoder för att subtrahera tvåsiffriga tal, subtrahera med växling samt subtrahera två tvåsiffriga tal med växling. 
Att kunna uppställning vid subtraktion, med och utan växling. 

 

 

 


Hur ska vi arbeta?

 

Vi utforskar. 
Vi lär.
Vi övar. 
Jag övar.

 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 •  Genom att pröva
 •  Samtala och diskutera i par och grupp
 •  Visa med konkret material
 •  Öva i lärboken
 •  Öva i övningsboken

 

Bedömning
Eleverna bedöms formativt under lektionens gång samt summativt i slutet av lektionen, då de får öva själva i Singma övningsboken. De bedöms även summativt i slutet av kapitlet när de genomför sin kunskapslogg. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: