Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Berget ht-20

Skapad 2020-08-31 13:47 i Anrås Stenungsund
Förskola
Vår aktionsforskningsfråga.

Innehåll

Aktionsforskningsfråga: Hur kan vi utveckla utbildningen så att barnen får möjlighet att träna på ordningsföljder? 

Vi kommer att arbeta med ordningsföljder i barngruppen. Detta gör vi då vi ser att många av barnen behöver träna på i vilken ordning man gör saker på, t ex vid toaletten, i kösituationer och i tamburen. Att arbeta med ordningsföljd hjälper barnen både språkligt och matematiskt. Vi kommer att arbeta med bildstöd och olika lekar som hjälp med detta. I matematiken kommunicerar vi inte bara verbalt eller med skriftspråk, utan också med hjälp av bilder, tecken och symboler. I tamburen kan det ibland vara svårt för barnen att veta i vilken ordning de ska ta på sig sina kläder. Tambursituationen kan därför användas för att synliggöra begrepp som har med ordningsföljder att göra. Vi ser också att barnen behöver stöd vid toalettbesöken. I vilken ordning ska man torka sig, tvätta händerna? När barn får fundera över i vilken ordning som de t.ex. ska ta på sig sina kläder utmanas deras tänkande kring begrepp som till exempel först, sedan, näst sist, sist etc. För att hjälpa barnen att förstå ordningsföljden, kan en väl synlig bild visa dem en logisk struktur.  

 

Aktion 1: Bildstöd vid fler ställen på avdelningen. Vi pratar om ordningsföljd vid så många tillfällen som det går. 

 

Aktion 2: Teater/rollspel där vi spelar upp tokiga scenarion som barnen får rätta. 


Aktion 3: Leka fler instruktionslekar och sjunga sånger kring temat. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: