Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detektivernas Naturvetenskap och teknik, kulturell identitet, morotik, skapande

Skapad 2020-08-31 14:24 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Utifrån vårt tema, som är "Vårt Svedala" kommer vi att undersöka vad Svedala har att erbjuda, ur ett kulturellt perspektiv med skapande och teknik som verktyg i vårt utforskande. Vår utgångspunkt är barnens tankar och visade intresse kring "Vårt Svedala". Vår fiktiva figur "Detektiven" kommer med olika uppdrag till oss.

Innehåll

Hösten 2020

Läroplansmål:

"Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap"

"sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglar av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet"

 

Frågeställning: Vilka skapandetekniker utvecklar barnen i sitt utforskande av "Vårt Svedala"?

 

Nuläge Augusti/September 2020:

Vi kan se att barnen visar ett stort intresse för rollekar,skapande, samt bygg och konstruktion i olika former, då de utforskar olika sorters material i våra olika miljöer. Barnen använder sig av olika former av material och redskap samt tekniker när de utforskar i sin lek samt i sitt skapande. 

Barnen berättar ofta i vardagen på förskolan vad de har gjort i Svedala. Vi har därför inlett projektet med att fråga barnen vad som finns i Svedala och har på så vis ett utgångsläge med barnens förkunskaper kring Svedala ur ett kulturellt perspektiv.

Metoder för att uppnå målet:

Vi kommer att utgå från barnens visade intressen. Vi vill utmana barnen vidare i sitt skapande med utgångspunkt i vårt gemensamma tema "Vårt Svedala".

Vår tanke är att utforska det lokala kulturlivet utifrån barnens visade intressen. Vi vill använda oss av olika former av skapande och konstruerande som metod och teknik för att utmana barnen vidare i sitt kunskapande, både ur ett skapande samt ett kulturellt perspektiv. Vi kommer att använda oss utav vår fiktiva figur "Detektiven" som kommer med olika uppdrag till oss i form av brev.

Vi kommer även att använda oss av IKT  i vårt arbete med barnen, då vi bland annat utforskar "Vårt Svedala" med hjälp av "Google earth" och vår smartboard, samt återkopplar med hjälp av dokumentationer av det vi har utforskat, med smartboarden som hjälpmedel.  

 

Vi kommer att utgå från de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken:

Variation- Vi kommer att introducera "Detektiven" för barnen. Hen kommer att delta som en röd tråd i vårt arbete på olika sätt, bland annat med uppdrag till barnen. 

Inramning - Vi kommer att använda oss av olika dokumentationsmetoder så som foto, film, bild, digitala appar och dyl för att för att uppmärksamma samt återkoppla kring barnens intressen.

Samordning av perspektiv - Vi kommer att utgå från barnens erfarenheter, deras förkunskaper kring Vårt Svedala. Vi utökar och berikar för att utmana och vidga deras förståelse genom att lägga till begrepp i undervisningen samt i det dagliga samspelet. 

Från lokalt till expansivt språk - Vi använder ett expansivt språk för att utmana barnen i deras språkutveckling. Vi kopplar ihop undervisning med vardag och även tvärt om. Vi använder korrekta begrepp exempelvis kring teknik samt i utforskandet av Svedala.

Barn behöver stöttas och utmanas - Vad vet barnen om Svedala? Vi tillför, berikar samt utvecklar nya kunskaper i vardagen samt i vår undervisning. Vi arbetar i mindre konstellationer för att varje barn ska kunna få det stöd som hen behöver.

Vad innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? - Vi dokumenterar nuläge i lärloggar samt följer upp för att se progression i området.  Vi samtalar med barnen när vi återkopplar från tidigare undervisningstillfälle för att sätta ord på samt belysa vad vi gjort samt vad de lärt sig.

Mönster görs synliga - Tydliga rutiner och mönster i barnets värld skapar trygghet. Därför gör vi även samma tydliga struktur på undervisningar med en tydlig början samt ett tydligt avslut.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: