Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 20/21

Skapad 2020-08-31 14:28 i Henåns särskola Orust kommun
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Att ha kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsitua­tioner och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Detta ska vi göra!

Vi kommer att variera undervisningen genom att arbeta både enskilt och tillsammans, vi kommer att jobba med:

 • Genomgångar och diskussioner - fundera kring varför är det bra att det finns olika enheter?
 • Vi uppskattar, gissar, och mäter sträckor både enskilt och tillsammans och skriver upp våra sträckor som vi promenerat
 • Vi kommer att arbeta med förvandling mellan millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer och mil.
 • Vi kommer också att titta lite på hur man gjorde förr, innan metern var uppfunnen, vilka enheter använde man då?
 • Vi övar på rimlighet på priser, tid och vikt.
 • Vi beskriver våra mätningar - Vilket redskap använde jag? Vilken enhet valde jag?
 • Utematte
 • Räkna i matteboken
 • Räkna i häften och stenciler

Du ska kunna själv eller med stöd:

 • Ge exempel på några enheter för att mäta. 
 • Förklara nyttan med att det finns olika enheter.
 • Ge exempel på hur man kan omvandla olika enheter.
 • Ge exempel på vad olika varor man kan handla kan kosta. 
 • Ge exempel på hur lång tid några olika aktiviteter kan ta, tex borsta tänderna, gå ett varv runt skolan, åka bil/buss till skolan. 
 • Ge exempel på minst en enhet man använde förr i tiden. 
 • Ge exempel på vilka redskap man kan använda för att mäta och när man använder dem. 

Dina förmågor visar du genom att:

 • Förmågan att reflektera tränar du när du bearbetar dina tankar kring temat.
 • När du jämför olika förutsättningar i olika länder/miljöer, jämför likheter och skillnader.
 • När du väljer och värderar information.
 • redovisar och genomför dina uppgifter.

 

 • Din kommunikativa förmåga tränar du när du aktivt deltar i arbetet. Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal om ämnet.
 • när du uttrycker dina tankar.

 • När du använder/ lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler.

 

 • Din förmåga att samarbeta tränar du genom att arbeta i grupp. 

 

 • Din förmåga att ta ansvar tränar du genom att genomföra och slutföra arbetsuppgifter. Att vara aktiv och göra val och att du bearbetar uppgifter.

 • Din Kreativitet tränar du bl. a. genom att skapa, hitta på lösningar, finna vägar, framföra eller visa något.  

Ledning och stimulans. Tillgänglighet och anpassningar

Pedagogisk:

Bilder, bildspel, TAKK, 

Fysisk:

Rummet, tal, tecken

Social:

Placering

Grupp/enskilt

Klassrumsklimat

Veckobrev

Förutsättningar för lärande:

Undervisning

bilder/förtydliganden 

placering

reträttvägar/alternativ

 

Bedömning:

Formativ:

Medverkande på lektioner

Samtal

Arbetsmaterial

Kamratbedömning

Summativ:

Medverkan på lektioner

Elevens arbete

Elevens utvärdering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: