👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flytta hemifrån

Skapad 2020-08-31 15:05 i Tokarpsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Eleverna ska få genomföra ett arbete där de tar ställningstaganden kring val som görs när man flyttar hemifrån. På valfritt sätt redovisas elevernas val och resonemang kring ställningstagandet (enskilt eller i grupp).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
Boendeuppgift - ekonomi åk 9

-->
E
C
A
EKONOMISK PLANERING INKÖP
Eleven planerar inköp till hemmet och försöker motivera sina val med hänsyn till ekonomi. Behöver kontinuerlig handledning. Budget och inköp till lägenhet
Eleven planerar inköp till hemmet och motiverar sina val med hänsyn till ekonomi. Behöver viss handledning. Budget och inköp till lägenhet
Eleven planerar inköp till hemmet och motiverar sina val med hänsyn till ekonomi på ett utvecklat sätt. Budget och inköp till lägenhet
Eleven planerar inköp till hemmet och motiverar sina val med hänsyn till ekonomi på ett välutvecklat sätt. Budget och inköp till lägenhet
JÄMFÖRELSER KONSUMTION
Eleven försöker göra jämförelser mellan olika möjliga inköp ett hem och en privatperson står inför. Eleven resonerar kring möjliga konsekvenser, för- och nackdelar ett inköp kan medföra. Behöver kontinuerlig handledning.
Eleven gör jämförelser mellan olika möjliga inköp ett hem och en privatperson står inför. Eleven resonerar kring möjliga konsekvenser, för- och nackdelar ett inköp kan medföra. Behöver viss handledning.
Eleven gör jämförelser mellan olika möjliga inköp ett hem och en privatperson står inför. Eleven resonerar utvecklat kring möjliga konsekvenser, för- och nackdelar ett inköp kan medföra.
Eleven gör jämförelser mellan olika möjliga inköp ett hem och en privatperson står inför. Eleven resonerar välutvecklat kring möjliga konsekvenser, för- och nackdelar ett inköp kan medföra.
RESONEMANG
Eleven kan föra enkla resonemang utifrån hälsa/ekonomi och miljö. Behöver kontinuerlig handledning.
Eleven kan föra enkla resonemang utifrån hälsa/ekonomi och miljö. Behövs viss handledning.
Eleven kan föra utvecklade resonemang utifrån hälsa/ekonomi och miljö, samt ge något exempel och förklara "varför".
Eleven kan föra välutvecklade resonemang utifrån hälsa/ekonomi och miljö, samt ge fler exempel och förklara "varför".
EKONOMI OCH MILJÖ
Eleven resonerar kring konsekvenser olika konsumtionsval kan leda till både för vår privatekonomi och miljön. Behöver kontinuerlig handledning.
Eleven resonerar kring konsekvenser olika konsumtionsval kan leda till både för vår privatekonomi och miljön.
Eleven resonerar utvecklat kring konsekvenser olika konsumtionsval kan leda till både för vår privatekonomi och miljön.
Eleven resonerar välutvecklat (i flera steg) kring konsekvenser olika konsumtionsval kan leda till både för vår privatekonomi och miljön.
SÖKA
Eleven kan med handledning hitta arbete/ utbildning och lägenhet.
Eleven kan med viss handledning hitta arbete/ utbildning och lägenhet.
Eleven kan själv hitta arbete/ utbildning och lägenhet. Lägenheten passar bra utifrån den ekonomi som eleven har.
Eleven kan självständigt hitta arbete/ utbildning och lägenhet. Lägenheten passar mycket bra utifrån den ekonomi som eleven har.
CV
--
Gör ett enkelt CV / inget CV
Gör ett utvecklat CV med beskrivning, före detta arbeten och personligt brev.
Gör ett välutvecklat CV med beskrivning, före detta arbeten och personligt brev.