Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2020-08-31 15:11 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 6 Svenska
Att kunna formulera sig i skrift är viktigt. Vi behöver det för att kunna nå fram till andra med många olika budskap, meddelanden och information. Ibland skriver vi utifrån fantasin, emellanåt för att instruera och då och då för att övertyga någon.

Innehåll

Under hela åk 6 skriver vi olika texter för olika syften. Nedan syns utdrag ur läroplanens Syfte.

"Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer."

Detta arbetar vi mot genom att eleverna får skriva berättelser, faktatexter, argumenterande texter och instruktioner. Inför varje skrivuppgift görs en planering av innehållet och de får hjälp att skapa struktur i sina planeringar oavsett vilken typ av skrivande det handlar om.

Bedömning sker fortlöpande, inte minst med hjälp av Skolverkets bedömningsexempel och vägledning när det gäller elevers skriftliga produktion. Efterhand syns bedömningen för var och en i Unikum under fliken Kunskaper.

Dessa mål ska eleven nå och stärka:

* att skriva olika typer av texter för olika mottagare och sammanhang,

* att anpassa språket till olika texters typiska drag,

* att kunna använda skriftspråkets regler och skiljetecken rätt,

* att skapa ett varierat språk med hjälp av god satsbyggnad, sambandsord samt huvudsats och bisats,

* att använda datorns hjälpmedel vid stavning och begreppsanvändning

Tidsomfång är hela åk 6. Att utveckla skrivandet på olika sätt sker varje vecka men med varierande uppgifter. Materialet Skrivarskolan används bland andra material.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: