Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 6: British culture

Skapad 2020-08-31 15:34 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Engelska
Presentation, in any way you like, about anything you want. Only restriction: The history and culture of the British' Isles.

Innehåll

  

British history and culture

For your first oral assignment of the semester you are going to become acquainted with a historical event or person from the British Isles’ history and/or culture. 

Length: 3-5 minutes.

Focus: Why is your topic still important today?

Goal: To teach your classmates in an interesting, innovative and educational manner about your chosen event or person.

Questions for classmates

In the end you are going to give your classmate two questions based on the most important parts of your presentation. 

This will show two things: How well they listened and how well you taught us. 

 

How to:

1.     Inform your teacher about your topic before you get started!

2.     Take some time to find out as much as you can about your subject. This can be done by reading, using the internet or/and watching movies/youtube clips. Compare facts using different sources; remember your critical thinking cap!

3. Go to the writing assignment on Classroom and use the template to create and outline for your presentation.

4. Plan and rehearse your talk/presentation/performance! You are only allowed to use supportive notes.

5. You may use some sort of visual aid (PowerPoint, brochure, costumes, music, food, etc)

6.  Have fun!

 

Timeline

 

Week

Tuesday

Wednesday

45

Introduction

Decide upon topic

Search for information

Search for information + plan your presentation - fill in template

46

Write your presentation

Feedback from Lisa 

Write your presentation

47

20 min practice

Presentation

Homework: the feedback from Lisa to improve your speech

Presentation 2.0 - a chance to improve 

New assignment

 

   
     
     

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift: Presentation of British history

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
  Eng  -
 • Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.
  Eng  -
 • Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  A
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  C
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  E

Matriser

Eng
British culture - informative speech

E
C
A
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Anpassning
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Kulturkännedom
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Förbättring
Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: