Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BA19 åk 2, Ao 1: Arbetsprocesser och branschens krav.

Skapad 2020-08-31 15:41 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Husbyggnad
Detta Ao innehåller några olika arbetsprocesser/arbetssätt och metoder som finns i byggandet av ett hus, t.ex. hur man spikar panel och hur man mäter läktavståndet på ett tegeltak. Vi kommer lära oss lite mer om planering av husbyggnation och vilka regler och normer som styr. Det innehåller även processen Från idé till ett färdigt hus med en bygglovsansökan samt reflektion om vad som är krav och kvalité.

Innehåll

TID

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

v35 - 40 Hur vi gör en bra planering och vad den bör innehålla. Planera ett praktiskt moment.
 
Några praktiska arbetsmoment/processer genomförs.

Genomföra momentet praktiskt och sammanfatta det kort teoretiskt.

Se film om moment.

  Hur planeringen för ett byggprojekt går till och vilka lagar och bestämmelser som styr byggnationen. Boken Byggstart. s.31-58
 

Vad är krav och kvalité på en byggarbetsplats?

Boken Byggstart s 71-81.

  Hur man söker Bygglov. Söka information på sin kommuns hemsida.
    .
     
     

Uppgifter

 • Praktiska arbetsprocesser

 • Projektering

 • Krav och kvalité

 • Söka bygglov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning med hjälp av internet och på andra sätt.
  Hus  -
 • Metoder för att planera arbetet och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Hus  -
 • Arbetsprocesser från planering till färdigt resultat.
  Hus  -

Matriser

Hus
BA19 åk 2, Ao 1: Arbetsprocesser och branschens krav.

>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
Arbetsprocesser, lagar och risker.
Vanliga arbetsprocesser och byggmoment.
 • Hus  E
 • Hus  C
 • Hus  A
Jag beskriver en arbetsprocess/ett byggmoment översiktligt och enkelt. Min beskrivning innehåller det några kritiska hållpunkter. Några relevanta mått.
Jag beskriver en arbetsprocess/ett byggmoment utförligt och detaljerat. Min beskrivning innehåller flera kritiska hållpunkter. Relevanta mått.
Jag beskriver en arbetsprocess/ett byggmoment utförligt och detaljerat. Min beskrivning innehåller flera kritiska hållpunkter. Flera relevanta mått. Alternativa lösningar.
Arbetsprocesser, lagar och risker.
Lagar och bestämmelser som styr byggnation i Sverige.
 • Hus  E
 • Hus  C
 • Hus  A
Jag kan nämna och beskriver någon lag/bestämmelse som styr planering samt själva byggnationen.
Jag kan nämna och beskriver några lagar/bestämmelser som styr planering samt själva byggnationen.
Jag kan nämna och beskriver flera lagar/bestämmelser som styr planering samt själva byggnationen.
Arbetsprocesser, lagar och risker.
Bygglovs ansökan
 • Hus  E
 • Hus  C
 • Hus  A
Jag nämner några av de olika stegen i en bygglovsansökan... samt någon viktig del i de olika stegen. Jag nämner några av de bygghandlingar/ritningar som krävs för bygglov.
Jag nämner de olika stegen i en bygglovsansökan... samt några viktiga delar i de olika stegen. Jag nämner flera av de bygghandlingar/ritningar som krävs för bygglov.
Jag nämner de olika stegen i en bygglovsansökan... samt de viktiga delar i de olika stegen. Jag nämner de bygghandlingar/ritningar som krävs för bygglov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: