👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik 22-23

Skapad 2020-08-31 15:47 i Kompassens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Naturvetenskap och teknik 22-23

Innehåll

 

  

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 

''Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik'' (Skolverket, 2018).

 

 

 

Varför skall vi arbeta med detta?

 

Pedagogerna på förskolan skall arbeta med detta för att ge barnen möjlighet att utveckla:

 

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

 

 

Hur arbetar vi?

 

 • Vi använder oss av riktlinjerna i Lpfö 18.
 • Varje pedagog behöver vara närvarande och lyhörd.
 • Arbetslaget behöver kommunicera angående det vi observerar och lyssnar in.
 • Vi använder oss av digitala hjälpmedel.
 • Vi behöver fånga upp barnen där de befinner sig i sina tankar och sedan utmana dem, genom exempelvis experiment, att vidga sitt tänkande och funderande.
 • Vi erbjuder utflykt till skogen/naturen mm.
 • Vi utnyttjar vår gård och utforskar i närmiljön.
 • Experiment
 • Babblaren Dadda representerar naturkunskap. Babblaren Diddi (Skapande).
 • Skalman representerar teknik och katten Jansson representerar naturkunskap.
 • Vår handdocka Silvan (Skogen, djur och natur)
 • Flanosaga om återvinning.
 • Djurpåsar med svenska skogsdjur, insekter mm. (Fakta om djuren på rim och bilder)