Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hyggesvägens förskola - Normer och värden - Ht20/Vt21

Skapad 2020-08-31 15:56 i Hyggesvägens förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

 

Att vara närvarande pedagog för att hantera relationer/ konflikter på bästa sätt.

STRATEGIER - Hur gör vi?

 

- Att vara lyhörd i alla situationer.
- Att vara en bra förebild inför barnen.
- Att arbeta med olika metoder t.ex. stopp min kropp.

 


 

RESULTAT - Hur blev det?

Hur har vi gett barnen förutsättningar och möjligheter att utvecklas mot våra mål?

Vi är närvarande pedagoger. 

Vi är lyhörda och hjälper barnen med deras konflikthantering.

Vi har inte använt oss av Stopp min kropp metoden.

Vi har bara använt oss av ordet stopp.

 

ANALYS - Var är vi?

Vad har bidragit till att det blev som det blev? (T.ex. arbetssättet, förhållningssättet, miljö och material?)

Vad har varit särskilt framgångsrikt? (T.ex. arbetssättet, Förhållningssätt, miljö, material)

Vilket lärande och utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målen? 

Hur märks det i barngruppen?

Beskriv vad vi behöver: Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?

 

Arbetet med barnen är en process. Vi bör vara närvarande hela tiden och påminna barnen hur ska de vara mot varandra .

Vi ser att barnen lär sig och kan hjälpa varandra om de ser att någon annan har fel förhållningssätt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: