Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hyggesvägens förskola- Omsorg, utveckling och lärande - Ht20/Vt21

Skapad 2020-08-31 16:22 i Hyggesvägens förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.2 Omsorg, utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

 

Att fokusera på barnens språkutveckling, kommunikation och samspel.

STRATEGIER - Hur gör vi?

Att arbeta med olika uttrycksformer. t:ex. Sagor, dramatisering, läsa/ pollyglut, rim och ramsor...


RESULTAT - Hur blev det?

Hur har vi gett barnen förutsättningar och möjligheter att utvecklas mot våra mål?

Vi har läst mycket med pollyglutt både på vilan och barnen har haft tillgång till pollyglutt på Ipaddarna.

Vi har arbetat mycket med musik ,sång ,rörelse, skapande i delade grupper. 

Barnen är verbala och många barn är väldigt intresserade av att lyssna på böcker på pollyglut.

 

 

ANALYS - Var är vi?

Vad har bidragit till att det blev som det blev? (T.ex. arbetssättet, förhållningssättet, miljö och material?)

Vad har varit särskilt framgångsrikt? (T.ex. arbetssättet, Förhållningssätt, miljö, material)

 

Vilket lärande och utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målen? 

Hur märks det i barngruppen?

Beskriv vad vi behöver: Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?

På LillaMys vila får barnen ha fasta platser. på Mumin har de redan.

Vi ska fixa en boklista som vi kan ha på Vilan. / De böcker som barnen tycker att det är intressant. Eller behöver läsa.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: