👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema känslor

Skapad 2020-08-31 17:30 i Björkliden förskola Flen
Ett arbete med barn 2-4 år kring känslor och hur vi är mot varandra.
Förskola
Den här planeringen handlar om ett arbete kring känslor och hur vi är mot varandra.

Innehåll

Var är vi?

Vi har valt att arbeta med känslor och hur vi är mot varandra i gruppen. Detta eftersom vi vill lyfta att det är helt okej att känna, men även för att öka förståelsen hos barnen för andras situation.

I vår barngrupp upplever vi att barnen skulle gynnas av detta arbete för att skapa ett gemensamt gruppklimat där vi är måna om varandra. Det är en del i vårt värdegrundsarbete.

Vart ska vi?

Syfte

 

Vi vill genom detta arbete skapa ett gruppklimat där barnen vågar visa sina känslor och skapar en förståelse för både sina egna samt sina kompisars. Detta arbete ska även hjälpa barnen att förstå hur man är en bra kompis.

Hur gör vi?

Vi väljer att utgå från vårt babblar tema samt kompis böckerna. Vi kommer att läsa både böcker samt flanosagor, berättelser, sjunga sånger, måla, pyssla och titta på figurer som är glada, arga ledsna, sura, rädda med mera samt på oss själva i speglar för att få igång en dialog med barnen kring känslor. Barnen får reflektera kring hur vi är mot varandra samt hur jag kan göra en kompis glad. 

Metod


För att kunna möta barnen i detta valde vi att utgå från babblarna som är välkända omtyckta figurer för barnen samt lägga till kompis böckerna som berör ämnet hur man bör vara mot varandra.

Vi vill att arbetet skall ske kontinuerligt i barnens vardag men vi kommer även att dela upp barnen i 2-3 grupper där de alla får en förmiddag i veckan där vi arbetar mer aktivt med temat känslor.


Vi ställer följande frågor till barnen:

Hur ser den här figuren ut? (Ledsen,arg,glad)

Hur ser du ut när du är ledsen, arg, glad?

När är du ledsen, arg, glad?

Hur känns det att vara ledsen, arg, glad.

Hur kan det kännas att inte få vara med?

Hur kan jag göra en kompis glad?

 

Dokumentation

Arbetet med temat kommer att dokumenteras genom foton, film och anteckningar. Delar av dokumentationen kommer att läggas upp på unikum i respektive barns lärlogg samt hängas upp på avdelningen för att kunna delge det med barnen och få syn på hur de ser sig själva i dokumentationen.

Utvärdering/uppföljning

Vi kommer regelbundet att reflektera och utvärdera det vi gjort, mellan pedagoger med barnen med hjälp av dokumentationen. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18