👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntidsresan

Skapad 2020-08-31 17:05 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 1 – 3 Svenska Bild SO (år 1-3)
Vi kommer att göra en resa tillbaka i tiden. Vi repeterar BIG BANG-teorin och livets utveckling på jorden. Vårt fokus kommer att ligga på människans uppkomst, vår tidiga historia och utveckling. Vi tittar tillbaka i historien och hälsar på i olika tidsepoker. Vi kommer att lära oss om Istiden, Jägarstenålder, Bondestenålder, Bronsålder och Järnåldern.

Innehåll

 

Det här ska du lära dig:

Att kort beskriva jordens och människans utveckling från apmänniskan till vår art, Homo sapiens.

Vad en tidslinje är och hur vi kan läsa av den.

Om den stora isen (Istiden) och vilka spår det finns från den i naturen.

Hur det såg ut innan människan kom till Sverige och hur det gick till när människan gick från att vara jägare till bönder och herdar.

Hur människorna levde förr i tiden.

Hur man skriver runskrift.

Skriva berättande text och faktatexter om forntiden.

Hur du använder skrivreglerna när du skriver texter.

Att använda dator och internet på olika sätt.

Skriva med läslig handstil.

Ord och begrepp inom forntiden.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:
* samtala och diskutera

* titta på filmer

* läsa i vår So-bok och andra texter

Tillsammans och på egen hand ska vi skriva olika texter för hand och på datorn.

I bilden ska vi måla en runsten.

Vi ska också söka fakta på nätet och prata om varifrån texterna kommer och hur vi vet att det är sant.

Vi kommer att arbeta både enskilt, i par och tillsammans i klassen.

 

Så här kommer pedagogen att bedöma ditt arbete:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- samtala om hur jorden bildades och hur livet på jorden utvecklades från Big Bang till idag

- berätta om spår från Istiden

- beskriva hur det var att leva i de olika tidsåldrarna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3