👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röd B Projektuppstart Södermalm 2020-2021

Skapad 2020-08-31 17:42 i 123571 Förskolan Centralvakten Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden - Södermalms projektuppstart 2020 - 2021 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möten med naturen". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

Arbetslaget har tidigare involverat förskolans familjer genom ett digitalt brev, möte eller lämnat ut en folder för barnens projektuppdrag

 

Under våra första veckor har vi fokuserat på:

 • Rubriker för olika teman  har satts upp på väggarna där dokumentationen ska placeras.
 • Vi har introducerat  de olika rummen för barnen.
 • Gruppstärkande lekar och kompisregler.
 • Börjat prata om djur och natur i Sverige. Varit på naturpromenad.
 • Sopsortering/ återvinning.
 • Målat, ritat, pärlat, bygg och konstruktion. 

                                   

                                                                 Röd B veckoplanering  

Grundplanering för veckorna.

Måndagar: Utelek på gården och Storsamling/Megasamling. Eftermiddag  barnen är uppdelade i smågrupper i de olika rummen. Utevistelse.

Tisdagar: Projektdag. Halva gruppen har varit på naturvandring på Långholmen. Andra halvan har varit kvar på förskolan.

Onsdagar: Utflyktsdag i hel eller halvgrupp. 

Torsdagar: Projektdag. Halva gruppen har varit på naturvandring på Långholmen. Andra halvan har varit kvar på förskolan.

Fredagar: Utelek på gården.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18