👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

maj - juni: planering 1 Svanen

Skapad 2020-08-31 17:17 i 093501 Förskolan Stjärnhuset Stockholm Norrmalm
Förskola
Nu har vi gjort vårt 1:a val kring det här pedagogiska året och det är dags för våra pedagoger att förbereda sig kring den projektinriktning vi valt. Vi reflekterar kring vår inriktning och gemensamma frågeställning. Vi hämtar stödfrågor ur vårt handledningsmaterial.

Innehåll

Tid: MAJ-JUNI

 

 

Gemensamma temat: Hållbara relationer till varandra,  värden och Världen

Vi utgår från gemensam frågeställning: vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjlighet att utveckla?

Vi vet att barnen ha redan massa kunskaper om sin omgivning och om relationer till andra och miljön och de är mycket nyfikna och öppna för undersökningar och laborationer. Detta vill vi uppmuntra. Vi vil att barnen bygger upp hållbara relationer till varandra (kompisar på avdelningen) samt får förståelse för miljön och dess betydelse för oss alla.

Vi pedagoger vill fördjupa oss i frågor om naturen, miljövård och återvinning - allt på barnens nivå (vi jobbar med de yngsta barnen) så det blir lockande för barnen och stimulera dem till utforskande aktiviteter.

Vi kommer arbeta mycket med hållbara relationer mellan barnen (tex hur man ska vara en bra kompis, vad gör man om någon är ledsen) och mellan barnen och miljön (både inne på avdelningen och ute i närmiljön) så de får kännedom om att miljön är jätteviktig för oss.

Vi kommer dela in barnen i mindre grupper, arbeta med känslor, kroppen, alla sinnen: laborera, repetera, undersöka. Vi ska göra utflykter till parker i närmiljön, samla naturmaterial och arbeta med det på förskolan. 

Under arbetets gång observerar vi barnen och ser vad deras intresse riktar sig mot.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18