👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2020-08-31 17:38 i Björkliden förskola Flen
Förskola
Våra sinnen är något vi använder varje dag. Vi har upplevt att barnen fascineras av olika strukturer och skillnader, som varmt/kallt, mjukt/hårt. Även dofter och ljud som står ut eller som de känner igen. Att få undersöka världen genom sina sinnen är en stor del av barns jag-känsla och spelar stor roll för hur vi förstår och tolkar vår omgivning.

Innehåll

Syfte/mål

Syftet: med temat är att låta barnen uppmärksamma och uppleva sina sinnen, samtidigt som de ska få uppleva och försöka förstå sin omvärld via dem. Barnen ska få uppleva och experimentera utifrån sina olika förutsättningar och med hjälp av sinnena jobba med kamratskap, gemenskap och trygghet genom att uppleva tillsammans. 

Mål: - Vi vill se att barnen får en ökad gemenskap, empati och självkänsla. - Vi vill se att barnen går från att härma och uppleva till att ta initiativ och använda det de lärt sig självständigt.

Metod

Vi kommer att använda våra samlingar för att presentera förberett material som stimulerar och utmanar våra sinnen. Vi kommer även ta vara på vardagssituationer där sinnet upplevelser uppstår av sig själv och uppmärksammas av barnen. 

Exempel på aktiviteter 

Lukt 

- luktpåsar eller hemliga burkar?

- vad luktar maten som vi äter?

- utomhus, vad kan vi lukta på i naturen?

Känsel

- känselpåsar, kan man känna sig fram till vad det är

- känselbord, ett kar/kärl fyllt med ris att upptäck och uppleva 

- övning i skillnader, varmt/kallt, mjukt/hårt.

- känseltavlor med olika ytor, sandpapper, tyg, ull, bubbelplast.

Smak

- samkörning, sött, salt, surt, prata om tycke och smak.

- sortera mat, känna igen mat, kategorisera mat.

- äta mat som känns olika i munnen kallt/varmt, mjukt/hårt. Exempelvis: is, popcorn, marshmallows

Hörsel

- uppleva olika ljud, svaga/starka, sköna ljud/oljud.

- blunda experiment, vad hör vi då både inne och ute? 

- lyssna med filter, hur låter det i ett glas, i ett papprör, i ett snäckskal? Prova hörselskydd.

- uppleva musik, slappna av, dansa 

- tyst samling, med bara viskningar och tecken?

- mindfullness musik exempelvis vid vilan.

Syn

- tala om synen och ögat

- blunda och röra sig i rummet, hur upplevs det

- I spy: leta upp vad som finns i rummet med hjälp av egenskaper, exempelvis färger.

- kims-lek, minnesövning med hjälp av synen.

- skattletande i skogen, kan vi hänga upp saker som urskiljer sig och gör dem lätta att hitta/eller svåra att hitta?

Dokumentation

 Arbetet med temat kommer att dokumenteras genom foton, film och anteckningar. Dokumentationen kommer att läggas upp på unikum i barnens lärloggar samt hängas upp på avdelningen för att kunna delge dem med barnen och få syn på hur de ser sig själva i dokumentationen.

Utvärdering/uppföljning

Vi kommer regelbundet att reflektera och utvärdera det vi gjort, mellan pedagoger samt med barnen med hjälp av dokumentationen. 

Uppgifter

  • Aktiviteter Smak

  • Aktiviteter Känsel

  • Aktiviteter Hörsel