Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsboken i Svenska. Grundläggande planering för elevernas läs-och skrivutveckling i årskurs 1.

Skapad 2020-08-31 19:33 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Under årskurs 1 i ämnet svenska kommer eleverna varje vecka att arbeta med arbetsboken Den magiska kulan som avser att främja elevernas läs- och skrivutveckling genom varierade arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna följer samma struktur över hela läsåret 20/21 men med varierad svårighetsgrad för att kunna individanpassa uppgifterna utifrån elevernas kunskapsnivå. Utöver arbetet med arbetsboken kommer eleverna även att arbeta med olika teman under läsåret. Vi kommer att fokuserar på en bokstav i alfabetet / vecka och arbetsuppgifterna omfattar arbete i arbetsboken, läsning, läsförståelseövningar, skriva ord eller meningar på dator och för hand samt träna finmotorik. Varje vecka får eleverna även en läs läxa/skrivläxa ur boken "Den magiska kulan" som är grunden till elevernas arbetsbok.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: