Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 9

Skapad 2020-08-31 20:36 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Hej! Terminens första arbetsområde blir poesi. Du får lära dig något om vad som är utmärkande för texttypen och du får också skriva egna dikter.

Innehåll

 

Pedagogisk planering i svenska för klass 9abc

 

 

 

 

 

Lyrik, poesi, dikter ... det är tre ord för samma sak. Ordet lyrik kommer från grekiskans "lyrikos" som betyder "dikt som sjungs  till lyra". 

 

 

 

”Poesi kan få dig att känna och tänka. Den kan ge dig hopp eller skänka dig tröst. En dikt kan göra dig arg eller få dig att vilja förändra världen. En dikt kan rädda liv.”  (Pär Sahlin (2009) Fixa texten! 1, s 49) 

 

 

 

Under arbetets gång får du tillfälle att läsa, skriva, lyssna till och prata om poesi i olika former – dikter, låttexter och spoken word. (Se t.ex.  https://www.youtube.com/watch?v=fpQWjsuUV1w) Du kommer att få lära dig karakteristiska drag för poesigenren och begrepp som används då man arbetar med poesi.

 

 

 

 

 

 

Syftet med detta arbetsområde är:

 

 

 

      att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

      att läsa och analysera skönlitteratur

 

      anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

      urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

 

 

 

 

Centralt innehåll:

 

 

 

      Poesi från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen av olika författare.

 

      Språkliga drag och uppbyggnad i poesi. 

 

      Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdningar.

 

      Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. 

 

      Strategier för att skriva poesi med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

 

      Skapande av poesi där ord, bild och ljud samspelar.

 

      Muntligt presentera en dikt. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. 

 

      Olika hjälpmedel t.ex. digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 

 

 

 

 

 Bedömning:

 

 

 

Underlaget för bedömning är:

 

 

 

       Din dikt där ord, bild och/eller ljud samspelar.

 

       Ditt sätt att använda dig av språket när du skriver; för det första, på vilket sätt du t.ex. har arbetat med bildspråk eller vilka ord du har valt att använda. Det kan också vara ditt sätt att behandla ett ämne, hur du medvetet har arbetat med att hitta ett nytt sätt att beskriva exempelvis kärleken, döden eller livet. För det tredje, gör jag en bedömning av hur du har arbetat med formen. Det kan vara ditt sätt att byta rad för att  skapa rytm och/eller rim men det kan också vara hur du valt att presentera dikten på papperet.

 

  

      Ditt muntliga deltagande under lektionerna.

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav i slutet av årskurs 9

 

Betyget E

Betyget C

Betyget A

.

Eleven kan skriva olika slags  dikter med viss språklig variation, 

(…) samt i huvudsak fungerande 

anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Eleven kan skriva olika  slags dikter med relativt  god språklig variation, (…) samt relativt väl fungerande anpassning till  texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Eleven kan skriva olika slags

texter med god språklig variation, (…) samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Eleven kan läsa dikter med flyt  genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån  diktens särdrag. 

 

Eleven kan läsa dikter  med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån diktens särdrag.

 

Eleven kan läsa dikter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån diktens särdrag.

 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och

diskussionerna framåt.

 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument  på ett sätt som för sam-talen och diskussionerna framåt.

 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda

argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: