Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 9 läsåret 2020/21

Skapad 2020-08-31 21:16 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Det här läsåret träffas vi två gånger i veckan. Det är på tisdagar och fredagar. Vi fortsätter att fördjupa våra kunskaper i språk och kultur från den fransktalande världen.

Innehåll

Så här jobbar vi:

För att träna ord använder vi www.quizlet.com. I klassrummet varvar vi gemensamma genomgångar med eget arbete, övningar i par och enskilt, samt i grupp. Vi övar förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna. Uppgifter laddas upp här i Unikum kontinuerligt (efter att jag informerat om det i klassrummet förstås). Läxor förekommer vid behov.

Vi har läroboken Chez nous som vårt huvudsakliga läromedel, men vi jobbar också med uppgifter och övningar från andra källor på t.ex. nätet såsom dagstidningar och Urplay.se.

Bedömning sker i form av inlämningsuppgifter, redovisningar och skriftliga prov.

 

Uppgifter

 • Gustave Eiffel et sa tour

 • e, é et è

 • La Suède

 • Demander le chemin (Prov)

 • Demander son chemin 1

 • L'alphabet français

 • Voici la Suisse

 • Salut de la Suède

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: