Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ht 2020 v36 Fyrklövern Normer och värden

Skapad 2020-09-01 07:14 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:      MArie Karin 

Vecka:      36

Mål- och kunskapsområde:   Normer och värden    

Nyfikenhetsfråga:      Vad, med vem och vart leker barnen? 

 

Barnets gör:

Leker bockarna bruse

Fördelar roller i leken

Nya barn Skapar sig erfarenheter av vad vi erbjuder i leken

     

Pedagogerna tänker: Vi behöver skapa miljöer som stimulerar barnens språkliga värd samt gör det lätt för oss pedagoger att undervisa och stimulera utifrån tex tras

     

Analys/sammanställning lärande: Barnen lär av varandra menar Anna Tebelius Bodin. Skapar vi lärmiljöer som är tillgängliga för barnen och där vi pedagoger sedan är närvarande och undervisar i så kommer barnen lära varandra 

De visar ett lärande kring det vi undervisade om under våren

Barn som varit otrygga förut har nu vuxit på sig och tar plats 

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Göra lärmaterial utifrån tras

Trasa barn

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: