Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Vattendroppen HT20 - VT21

Skapad 2020-09-01 07:39 i Kvarnängens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.

Innehåll

Var är vi?

Vi är 15 st barn i våran barngrupp, varav 11 st nya barn. Samtliga barn är nu trygga med oss pedagoger och de har nu även börjat utforska varandra.

Vi ser att barnen testar varandra på olika sätt såsom kramar varandra, klappar någon när någon är ledsen. Men vi ser även att ibland tar de varandras leksaker, eller tar i varandra lite för hårt, vilket vi ser som att våran grupp nu är väldigt trygga med oss och även med varandra.

Vi ser ett intresse av sång och rörelse. Vi ser även ett intresse för böcker och sagor där barnen ofta kommer med en bok och vill bli läst för. De äldre barnen börjar mer och mer komma in i rolllekar. Även de mindre barnen försöker också kommunicera med varandra i leken.

Vi arbetar med litteraturen "grodan och hans vänner" där vi pratar om hur vi är mot varandra. Vi har börjat prata om vad grodan har för färg, och det blev naturligt att vi fortsatte och prata om olika färger.

Vi pysslar och har skapande aktiviteter med barnen då vi kan arbeta aktivt med de olika färgerna, då delar vi även in barnen i mindre sammanhang.

Vi går ut varje dag. En dag i veckan är vi på naturgården där barnen tycker om att utforska naturen och gå bland buskarna. Vi går på utflykt en dag i veckan, där vi kan samtala om naturen och få variation i våra upplevelser. Vi tar några barn till hallen åt gången då det inte blir så många i taget.

 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska börja utveckla förtåelse för den demokratiska värdegrunden som vårt samhälle bygger på. Vi vill att de ska ha förståelse för varandra och bli bra kompisar som visar respekt för varandra. Genom vårt mål att utveckla språket får barnen ett verktyg att kommunicera, uttrycka tankar och då få en ökad förståelse för varandra.

Läroplansmål:

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 Fokusmål:

Socialt samspel där språkutveckling är en viktig förutsättning.

 

 

Prioriterade mål:

 • Hållbar utveckling i undervisning ute och inne

   Genom vårt fokusmål !"socialt samspel där språket är en viktig förutsättning", blir det en social hållbarhet. När vi lär barnen hur vi är mot varandra, att visa respekt och förståelse så leder det till social hållbarhet. Språket är ett verktyg för att kommunicera med andra och varandra.

  Vi har samma förhållningsätt utomhus som inomhus mot barnen bara det att vi samtalar mera om djur och natur ute med barnen, vi värnar om vår natur samt djuren som bor där. Djuren är våra kompisar och de är lika viktiga som oss. 

   

   

  Verksamhetsvisionen: 

   

  "Alla barn ska när dom lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik"

   

   

  Visionen från planen mot kränkande behandling och dikriminering:

   

   

 • Våra mål knyter tydligt an till planen mot kränkande behandling och diskriminering. Genom socialt samspel lär vi barnen att vara snälla mot varandra samt att ha respekt och förståelse där språket även blir viktigt. Hur vi samtalar till varandra.

   

  "Alla barn ska när dom lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik"

   

  Förskolans inriktning:  

  Hos oss spelar ditt barn huvudrollen! 

 

 

 

Hur gör vi?

Vi har en veckoplanering där vi har fasta samlingar med olika inriktning. Vi sjunger med gitarrspel olika sånger för att bla främja språket. Vi gör även rörelsesånger där kroppen aktivt är med och förstärker orden. Andra samlingar berättar vi sagor med hjälp av flanobilder eller fysiska material vilket med främjar språket. En dag i veckan skapar vi med olika material och färg. Vårt fokus är att samtala om färgerna. En dag i veckan går vi också ut på utflykt för att lära känna närområdet och få utvidgat perspektiv på omgivningen.

Vi delar upp barnen i mindre grupper för att skapa mindre sammanhang, såsom i hallen och vid skapande verksamhet tex. Vi försöker också att inte ha för många barn i varje rum. Vi skapar mindre sammanhang dels för att hinna se och kommunicera med varje barn och dels för att hinna stötta de i det sociala samspelet och vara närvarande tillsammans med barnen. Vi främjar det sociala samspelet och förståelsen för att visa respekt för varandra, genom att tex visa att vi kan klappa försiktigt istället för att ta för hårt. Vi visar med att man kan kramas som förlåt och försöker betona det positiva beteendet hos barnen och tonar ner det negativa beteendet. Vi jobbar med grodan och hans vänner genom att grodan kommer nån dag i veckan och presenterar en kompis och vi pratar om kompisens färg.

 

 

 

Hur blev det?

Vi reflekterar varannan vecka i unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: