Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider

Skapad 2020-09-01 07:36 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska Bild
Vilka är våra årstider och vad händer med djur och natur under dessa skiftningar?

Innehåll

Konkretisering av mål

Vi lär oss:

 • att kunna namnge de fyra årstiderna och vad som kännetecknar dem.
 • att kunna göra enkla observationer av årstiderna och de förändringar som sker i naturen.
 • att kunna namnge olika träd i vårt närområde.
 • att kunna namnge djur i vårt närområde.
 • att kunna ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • att kunna ge exempel på några näringskedjor.
 • att kunna alla månader. 

      

Så här gör vi:

 • Vi pratar om vad man ska tänka på ute i naturen (allemansrätten).
 • Vi gör enkla observationer i vår närmiljö under varje årstid. 
 • Vi tittar på film.
 • Vi undersöker och med hjälp av floror tar vi reda på vilka träd vi har i närmiljön.
 • Vi ritar och målar.
 • Vi undersöker och pratar om vad vi har/ser för djur i vår närhet.
 • Vi skriver faktatexter.
 • Vi tar reda på, bland annat genom böcker och film, skriver och ritar om olika växters och djurs livscykler.
 • Vi tar reda på, bland annat genom böcker och film, skriver och ritar om olika näringskedjor.

Uppgifter

 • Faktatext om ett djur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: