Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/Sva Dystopitema v.35-v.41

Skapad 2020-09-01 07:44 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Åk 8 läser dystopier i bokcirklar Vecka 35 - 41

Innehåll

De första sju veckorna av årskurs 8 kommer temat under svensklektionerna att vara dystopi. Så vad är en dystopi? Om man slår upp ordet dystopi i Nationalencyklopedin står det att en dystopi är ”… en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle”. Det vill säga texter som skildrar en dyster och mörk framtid. Motsatsen till dystopier är utopier, alltså texter som skildrar ett idealt och perfekt samhälle.

Under dystopiveckorna kommer vi att utforska genren dystopi tillsammans i helklass på olika sätt. Dessutom kommer du i en bokcirkel att läsa en roman i sin helhet. En lektion varje vecka kommer ni att ha ett boksamtal som spelas in, och alla i gruppen ska vid något av dessa samtal vara samtalsledare. Arbetsområdet avslutas med att du individuellt under en lektion skriver en recension om den roman som du läst. Inför detta kommer vi att läsa olika recensioner och öva på hur man skriver en riktigt bra recension.

 

Underlag för bedömning under det här arbetsområdet är:

Boksamtalen - både att leda och delta i samtal (läsförståelse + muntliga förmågor)

Recensionen (läsförståelse + skriftliga förmågor)

 


Veckoplanering åk 8 (eleverna får detaljerad veckoplanering för sin egen klass)

Vecka

Lektion 

Lektion 

Lektion 

35

Uppstart!

 

Vad är en dystopi?
Bokönskemål

Utdrag/novell:

dystopi

36

Bokutlämning

Egen läsning

Egen läsning

Tidslinje

Boksamtal 1

37

Egen läsning

 

Egen läsning

Karaktärer

Boksamtal 2

38

Egen läsning

8B: Utvecklingssamtal

Egen läsning

Boksamtal 3

39

Egen läsning

Egen läsning
Slutet

Boksamtal 4

40

Övning: Hur skriver man en recension?

Övning: Hur skriver man en recension?

Orienteringsdag

41

Övning: Hur skriver man en recension?

PROV: Skriva recension
(Extra lång lektion för att skriva recension – kortare lektion nästa vecka!)

Uppgift kopplad till bildlektionerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: