Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att planera en stad

Skapad 2020-09-01 08:14 i Parkskolan Ludvika
Grundskola 5 Bild Teknik
Vad behöver finnas för att en stad ska fungera? För att det ska vara en stad behövs det människor. Människor behöver någonstans att bo, de behöver få tag i mat, få hjälp när de är sjuka, utbildning, arbete, kunna ta sig runt i staden känna sig säkra, ha något roligt att göra på fritiden och mycket mer. Alla delarna av staden behöver vara planerade så att staden och platsen som staden ligger på kan finnas kvar så länge som möjligt. Staden måste vara HÅLLBAR.

Innehåll

 

Mål för dig:

Du ska få insikt i:

 • Vad som behövs för att en stad ska fungera 
 • Hur en stad planeras
 • Hur en modell av en stad kan byggas

Hur du ska få lära dig detta:

 • Genomgångar
 • Korta filmer
 • Diskussioner 
 • Grupparbete
 • Enskilt arbete

Hur ska du få visa att du kan detta?:

 • Genom att aktivt delta i diskussioner som förs
 • Aktivt deltagande under grupparbetet
 • Den enskilda rapporten som skrivs. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: