Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion - Språkutveckling med inslag av djur och natur.

Skapad 2020-09-01 07:58 i 184351 Förskolan Sunnan Stockholm Farsta
Förskola
Vi ska främja och stimulera barnens muntliga- och skriftliga språkutveckling och språkmedvetenhet. Vi ska fånga upp barnens intressen och behov inom området och främja språkutvecklingen och medvetenheten om språket genom olika aktiviteter och medel.

Innehåll

 

Var är vi?

 

Barnen behöver öva på sin ordförståelse och öva på uttala vissa bokstäver. De visar även intresse för rim och andra ordlekar, sagor i olika form, tecken som stöd och språkstimulerade filmer och program. 

Vart ska vi?

Vi ska främja och stimulera barnens muntliga- och skriftliga språkutveckling och språkmedvetenhet. Vi ska fånga upp barnens intressen och behov inom området och främja språkutvecklingen och medvetenheten om språket genom olika aktiviteter och medel.

 

Hur gör vi?

*Vi ser UR- program som "Livet i bokstavslandet", med olika avsnitt som handlar om olika bokstäver, sammansatta ord, rimord, etc. och andra program via lärplatta och dator, t.ex. med "Ugglo".

*Högläsning av böcker, planerat ca. 3 gånger i veckan, och spontant efter barnens önskemål så ofta som möjligt och i samlingar och grupparbeten.

*Flanosagor och sagolådor med olika innehåll och material.

*Munmotoriksagor där barnen är delaktiga i munmotoriksrörelser som hör till sagan.

*Avslappning liggandes på golvet medan vi lyssnar på "ljudböcker"/sagor som vila efter maten ibland.

*Vi har samlingar där vi pratar och läser om Ajja och Bajja, där vi får in begrepp som författare, illustratör, tittar på bilder, läser böcker och även tittar på filmer för att barnen ska förstå att en saga kan vara både i bokform, film, ljud m.m.

*Olika språkutvecklande innehåll på samlingarna, t.ex. rimordskort, teckenkort, ljudar bokstäver etc.

*Vi gör barnen uppmärksamma på språkets olika delar vid både planerade och mer spontana och vardagliga situationer t.ex. vid måltider, för att bredda deras språkmedvetenhet. (Vad är en mening, räknar ord i meningar, diskuterar ords betydelse var för sig och som sammansatta etc.).

*Vi kommer varje vecka arbeta med veckans bokstav.

*Vi besöker skogen eller vår närmiljö minst en gång i veckan och samtalar om skogen och vad som händer i naturen. Vi hämtar naturmaterial som vi använder i vår verksamhet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: