Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk åk 8

Skapad 2020-09-01 08:42 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 8 – 9 Slöjd
Textilindustrin är en av de branscher som har störst negativa miljöpåverkan på vår jord. Under några veckor nu kommer vi att arbeta med återbruk, alltså skapa nya saker med redan befintliga material. Låt din fantasi flöda.

Innehåll

Varje år slänger vi ungefär 7,5 kg textilier per person i Sverige, i vissa fall är det helt fungerade material som man kan använda till annat. Detta arbetsområde går ut på att skapa nya produkter av redan producerade material, tager vad som haver. På textilen kommer det finnas ett visst utbud av material, är det som så att du har något hemma och vill ta med så är det helt ok men inget måste. 

Syftet med detta arbetsområd:

Syftet är att medvetandegöra textilbranchens, textilindustrin och våra köpvanor hur det påverkar miljö, ekonomi, levnadsstandard och resurser. I denna uppgift kommer du att få träna på förmågorna att:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

 

Ur centrala innehållet kommer vi att bearbeta:

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

De kunskapskrav som kommer att bedömas ser du under uppgiftens matris.

Detta område kommer vi att arbeta med i ca 4 lektioner.

 

Matriser

Sl
Återbruk åk 8

E
C
A
Aspekt 1
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetet sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetet sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Ny aspekt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Ny aspekt
Du pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: