Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och genteknik

Skapad 2020-09-01 09:21 i Torpskolan Lerum
Vi arbetar med gentik, ärflighetslära. Vi använder bland annat begrepp som celldelning, reduktionsdelning, kromosomer, DNA, dominant och recessivt anlag, ärftliga sjukdomar och mutationer. Vi lär även om hur en cell är uppbyggd och fungerar
Grundskola 9 Biologi
Poliser, läkemedelsföretag och livsmedelsproducenter använder dagligen kunskaper om genetik för att lyckas lösa brott, skapa den "perfekta" medicinen eller odla den mest livsdugliga grödan. Med kunskaper om genetik kan vi förstå vilka vi är och hur egenskaper vi har har ärvts i generationer. Numer har vi också kunskap om hur vi kan förändra våra gener och det ger oss många möjligheter men vi står också inför svåra etiska dilemman.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion, det genetiska arvet.
Du ska få lära dig om hur cellerna är byggda och fungerar, om hur gener förs vidare mellan generationer, varför det finns ärftliga sjukdomar samt om mutationer och vilka konsekvenser mutationer kan få för individer och samhället. Du ska också utveckla kunskap om genteknik och använda kunskapen för att argumentera kring hur vi ska använda den genteknik i samhället i framtiden.

Detta skall du kunna

Lära dig:

E-nivå:

·       Kunna hur många kromosomer det finns i människans kroppsceller och könsceller. 

·       Förstå vad kromosomer, DNA och gener är.

·       Förstå sambandet mellan gener och proteiner. Kunna ge exempel på saker som proteiner finns i och saker proteiner gör.

·       Förstå vad mutation är.

·       Kunna visa på exempel på hur vi formas av både arv och miljö.

·       Känna till vem Gregor Mendel var

·       Förstå och göra enkla korsningsscheman för att se hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomman (barn).

·       Kort beskriva skillnad mellan celldelning och reduktionsdelning

·       Förstå vad kloning innebär.

·       Förklara vad växt- och djurförädling innebär

·       Förstå vad genmodifiering (ändring i gener) med gensax innebär.

·       Kunna diskutera några fördelar och nackdelar med genmodifierade organismer (GMO)

Högre nivåer:

·       Förstå mer ingående hur protein bildas från en gen, via RNA.

·       Ha mer detaljerade kunskaper om celldelning och reduktionsdelning, och orsak till genetisk variation.

·       Förstå varför genbanker upprättas.

·       Ha mer detaljerade kunskaper om kloning, och om genmodifiering med gensax. Och förstå skillnad mellan traditionell växt- och djurförädling och modern genmodifiering.

·       Kunna göra och förstå mer avancerade korsningsscheman.

·       Könsbunden nedärvning av t.ex. rödgrön färgblindhet.

·       Kunna argumentera med välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring fördelar och nackdelar med genmodifierade organismer

 

Viktiga begrepp

E-nivå:

·       kromosom

·       DNA

·       gen

·       heterozygota och homozygota anlag

·       protein

·       dominanta anlag

·       recessiva anlag

·       korsningsschema

·       mutation

·       mitos, d.v.s. vanlig celldelning (dock inte till könsceller)

·       reduktionsdelning = meios, d.v.s. celldelning där det bildas könsceller

·       genetisk variation

·       kloning

·       gensax

·       GMO 

   

Högre nivåer:

·       RNA
Aminosyror

·       Ribosom

·       Könsbunden nedärvning av t.ex. rödgrönd färgblindhet

·       Genbank

 

 

 

Metoder och arbetssätt

Lektionerna kommer innehålla
 
- genomgångar
- diskussioner
- textläsning
- arbete med frågor
- filmvisning
- informationssökning och argumentation kring genteknikens påverkan på samhälle och natur
- DNA-laboration

Bedömning

Hur du kommunicerar och argumenterar i diskussioner kring genteknik – diskussion/debatt

Dina grundläggande begreppskunskaper inom området och din förmåga att resonera utifrån dem – Skriftligt prov

Vi försöker avrunda arbetsområdet ca v.40-v.41. Mer exakt tid kommer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: