Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och Fantasy

Skapad 2020-09-01 09:55 i Torpskolan Lerum
Vad är fantasi? När är det bra att ha mycket fantasi? Kan man ha för mycket fantasi? Vi ska nu förflytta oss till fantasins fantastiska värld, där det omöjliga kan bli möjligt. Du kommer att få lära dig hur sagor och fantasyberättelser är uppbyggda och läsa exempel både från sagans och fantasyns värld. Du ska sedan få skriva en egen saga eller en fantasyberättelse.
Grundskola 7 Svenska
Vi ska nu förflytta oss till fantasins fantastiska värld, där det omöjliga kan bli möjligt. Du kommer att få lära dig hur sagor och fantasyberättelser är uppbyggda och läsa exempel både från sagans och fantasyns värld. Arbetsområdet avslutas med att du får skriva en egen saga eller fantasyberättelse.

Innehåll

Innehåll:

 • genomgångar
 • textläsning enskilt och i grupp
 • textanalys
 • skrivuppgift och kamratrespons

Material:

 • Läroboken "Spegla språket" s. 42-77 

Tidsplan:

Vi arbetar med sagor och fantasy vecka 36-41.

 

Skrivuppgiften:

Nu är det dags för dig att skriva en egen fantasifylld saga eller ett spännande fantasyäventyr.

Om du väljer att skriva en saga, ska den kunna läsas av barn mellan 7 och 9 år. Väljer du att skriva en fantasyberättelse ska du tänka dig att läsarna är dina egna klasskamrater. Använd din kunskap om hur sagor och fantasyberättelser är uppbyggda och försök att få din text att likna en saga eller fantasyberättelse så mycket som möjligt. Låt din fantasi flöda och försök att beskriva både personer och platser så levande som möjligt.

Tänk på att vara noga med att få tid till respons och bearbetning av din text.

 

Användbara sidor i Spegla språket: s. 76-77.

 

Samarbete med bildämnet: 

När du börjar bli klar med din saga alternativt fantasyberättelse kommer du att få illustrera din text och göra ett bokomslag på bildlektionerna. Arbetsområdet avslutas sedan med en bokrelease då ni får visa era böcker och läsa varandras texter i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris för skrivuppgift

E
C
A
SKRIVA
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Sv
Matris för läsförståelse

E
C
A
Läsförståelse: Sammanfatta
Du gör enkla sammanfattningar av textens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör utvecklade sammanfattningar av textens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Läsförståelse: tolka och resonera uppfatta budskap
Utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan du tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan du tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna.
Utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan du tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: