Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy 5 unit 1: Homes

Skapad 2020-09-01 11:16 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 5 Engelska
Vi arbetar med det första kapitlet i HAPPY 5.

Innehåll

Tidsperiod:

V.35-37

Lärandemål:

Du ska efter detta kunna

 • Kunna beskriva hur det ser ut hemma hos mig eller någon annan
 • Förstå när någon beskriver hur det ser ut i ett hem
 • Diskutera textens innehåll
 • Veta när man använder an eller a framför ett substantiv
 • Läsa, översätta och förstå de texter vi arbetar med i Unit 1

Arbetssätt:

 • Vi kommer att läsa texterna och träna in nya ord och grammatiska delar. Det gör vi genom interaktiva övningar, genomgångar, förklaringsfilmer, och ordövningar av olika slag. 
 • Vi kommer att träna ordkunskap genom t ex bingo

Bedömning

Bedömningen kommer att ske på det vi arbetar med under lektionstid samt läxan. 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda engelska i olika sammanhang när du talar och skriver.
 • förstå och använda innehållet i talad engelska vid t.ex instruktioner.
 • tolka engelska texter anpassade efter rätt nivå. 

Uppgifter

 • Glosor v.37 (t om 15/9)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: