Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2020-09-01 10:45 i Bessemerskolan Sandviken
Arbetsområde Ekologi
Gymnasieskola Biologi
Arbetsområdet Ekologi handlar om att förstå sambanden i naturen. Ekologi är ett stort arbetsområde som innefattar många olika moment.

Innehåll

Arbetsområdet innehåller flera uppgifter och övningar:

1. En stor uppgift som går ut på att beskriva ett ekosystem ur flera perspektiv.

2. En laboration om populationsekologi.

3. En uppgift som görs utomhus där vi kollar närmare på ett ekosystem.

Uppgifter

 • Beskriv ett ekosystem

 • Laboration: Populationsekologi

 • Inventering av skogsområdet vid kanalen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
  Bio
 • Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa
  fältstudier, experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
  Bio
 • Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle.
  Bio
 • Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.
  Bio
 • Centralt innehåll
 • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
  Bio  -
 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
  Bio  -
 • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
  Bio  -
 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
  Bio  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
  Bio  A
 • Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
  Bio  C
 • Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
  Bio  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
  Bio  A
 • Eleven diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
  Bio  C
 • Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
  Bio  E
 • Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bio  A
 • Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bio  C
 • Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bio  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Bio  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Bio  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Bio  E

Matriser

Bio
Ekosystem

Kriterium

E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Bild av ekosystemet
Svartvit kladd
Med vissa detaljer
Mer arbete nedlagt som skuggning och eller bra färgläggning
Nivån saknas för denna aspekt
Nivån saknas för denna aspekt
Icke levande faktorer
Enbart lista
Enkel förklaring
Beskrivning
Beskrivning med organismernas beroende allmänt
Beskrivning med organismernas beroende från det valda ekosystemet.
Näringskedja
Enbart bild
Rätt angivna P, K, D
Beskrivning: allmänt
Beskrivning: utifrån valt ekosystem
Även D´s roll beskriven
Energiflöde
Enbart bild
Mellan 2 delar 2 energiformer namnges
Beskriver något sammanhang där energiomvandling sker
Mellan flera delar Flera energiformer namnges Beskriver flera sammanhang där energiomvandlingar sker.
Mänskliga hot
Enbart lista
Enkel beskrivning av något av de miljöproblem
Beskrivning från det valda ekosystemet
Beskriver mer än ett miljöproblem från det valda ekosystemet eller gör en mera djupgående beskrivning av ett miljöproblem från det egna ekosystemet.
Visar god förståelse med flera exempel från det egna ekosystemet.
Ekosystemtjänster
Enbart lista
Enkel allmän beskrivning
Enkel beskrivning med något exempel från det valda ekosystemet
Beskrivning med ett par exempel från det valda ekosystemet
Visar god förståelse med djupare beskrivning och flera exempel från det valda ekosystemet
Egna reflektioner
Mycket kortfattade
Torftiga
Välmotiverade och relevanta
Ger förbättringsförslag både till sig själv och gällande uppgiften som sådan.
Presentation
Oorganiserad och svår att följa
Klar och tydlig
Nivån saknas för denna aspekt
Nivån saknas för denna aspekt.
Fakta
För lite/för mycket irrelevant
Relevant fakta
Nivån saknas
Nivån saknas
Nivån saknas
Vetenskapliga termer
Några få
Använder
Använder många och visar god förståelse
Språk
Torftigt/ till stor del standardformuleringar, tex direkt ur lärobok
I huvudsak eget språk.
I huvudsak eget välformulerat språk.
Källor
Enbart lista
Hänvisningar i texten.
Hänvisningar i texten och lista.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: