Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompiskort och kompisböcker ht-20

Skapad 2020-09-01 12:06 i Saxdalens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Äventyrarnas och Utmanarnas värdegrundsarbete!

Innehåll

 

Äventyrarna och Utmanarna består av 14 barn som är 4 och 5 år.
Vi har tidigare arbetat med dessa kompiskort, nu gör vi det som en repetition, då vi har fått nya barn i gruppen.
Vi kommer göra detta arbete intensivt under några veckor på hösttermin.

 

 

Vi vill ge barnen en lugn och lärorik miljö på förskolan.

Vi vill ge barnen en förutsättning att klara det sociala samspelet i framtiden. 

Vi vill ge barnen grunden till Värdegrund som är kopplat till vår Likabehandlingsplan.

 

 

 

  


Vi kommer att använda oss av ...

Ett material från Natur och Kultur som heter Kompiskort.
Materialet är uppdelat i 10 olika "teman":
Dela med dig
Lugna ner dig
Lyssna och kom överens
Prata om det
Samarbeta
Sprid glädje
Säg förlåt
Säg stopp
Visa dina känslor
Vänta på din tur


Det är ett kort med tips och idéer, samt en saga till varje "tema".
Vi har även en lärarhandledning med ännu mer tips och idéer.
Varje "tema" innefattar lek, drama, samtal, sång/ramsor/rytmik, motorik och skapande.

Vi använder oss ibland av "rollspel" där pedagogerna gestaltar olika dilemman som kan förekomma i "temat" samt på avdelningen, barn och pedagoger reflekterar och analyserar tillsammans om händelsen.

Vad ska dokumenteras? - Barnens lärande, inflytande, intressen och utveckling.

Hur ska vi dokumentera? - Vi kommer att använda oss av bland annat anteckningar, foton och lärplattor.

Vart ska dokumentationen finnas?  - Unikum och på förskolan.

Hur ofta ska vi dokumentera? - Under "temats" gång, men framför allt i starten och slutet för att se lärandet.

 

Reflektioner genomförs tillsammans med barnen kontinuerligt  under arbetet

Arbetslagets reflektioner dokumenteras kontinuerligt under arbetet.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: