Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering, Värdegrund och Identitet, Stora gruppen, HT-20

Skapad 2020-09-01 12:43 i LillTunas Förskola LiCa förskolor
Förskola
Vi vill ta vara på barnens intresse för insekter och djur och jobba med det kopplat till värdegrunden. Vi vill jobba med samspelet mellan barnen och i gruppen.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

 

Gruppen består av åtta barn varav sex är födda 2016 och två är födda 2015. De flesta barn har gått hos oss på LillTuna sedan de började förskolan och vi känner att de är en sammansvetsad grupp som nu behöver utmaningar. Barnen är väldigt intresserade av djur och framförallt insekter vilket vi vill ta vara på. Vi vill väva in värdegrundsarbetet i detta och även få in vårt arbete med Grön flagg, framförallt målet konsumtion och resurser. Vi vill visa på hur växter, djur och människor tillsammans påverkar vår planet. Vi kommer att genomföra detta arbete mest under våra tisdagsutflykter till skogen.

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

 

Syfte - Vi vill få barnen att bli ännu bättre kompisar och få en förståelse för värdegrunden. Vi vill också få dem att få en förståelse för allt levande och hur vi ska vara mot även djur och växter. Värdegrunden ska genomsyra hela vår verksamhet och barnen ska bli trygga med oss som pedagoger, varandra och i miljön.  

 

Målkriterier

 

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 

 • ·       Tar kontakt med de andra barnen och intresserar sig för vad de gör och hur de känner.
 • ·       Tar hänsyn till de andra barnen och använder sig av språket (inte bara det talade språket utan även tex kroppsspråk) för att meddela vad de vill eller känner.
 • ·       Använder sig av språket för att kommunicera vid konflikter.
 • ·       Vet hur man behandlar växter och djur.

 

Metod, och material Hur gör vi?

 

Metod - 

 

Vi anser att det viktigaste för barnens trygghet är att vi är samspelta.

 

I vårt arbete kommer vi att använda oss material från kompisböckerna, barnkonventionen

 

Förutsättningar – 

Tisdagar på våra skogsutflykter. De äldsta barnen som är födda 2015 och 2016. Ansvariga är Jessica och Zanna.

 

Dokumentation - 

Vi dokumenterar genom att använda oss av observationer, iPad och text.

 

Vad ska vi dokumentera? Vi dokumenterar hur barnen är mot varandra och deras reflektioner.

 

Förberedelser - 

Vilket material behövs?

 

Kompisböckerna

 

Material från Unicef om barnkonventionen.

 

Naturspanarna https://www.youtube.com/channel/UCTbmVLdSXPbM6AIeCouoNDA

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: