Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - Djur i vår närhet IGELKOTTEN!

Skapad 2020-09-01 12:20 i Knekten förskola Flen
Förskola
Ett av vår förskola Knektens Grön Flagg mål är att arbeta med djur i vår närhet. Vilka djur som bor i skogen intresserar avdelningens barn. Vi har arbetat tematiskt med haren, ekorren och älgen. Genom demokratiskt val har barnen valt att fortsätta med IGELKOTTEN!

Innehåll

SYFTE:

I Grön Flagg planen finns ett mål som är Djur i vår närhet.

Barnen har under läsåret 19/20 visat intresse för olika djur som bor i en kub, på avdelningen, som skapats som en skog.

Vi vill därför arbeta tematiskt med flera djur i vår närhet.

Vi har redan arbetat med haren, ekorren, älgen och genom röstning i ett demokratiskt val, vill vi ge barnen möjlighet att forska om IGELKOTTEN!

MÅL:

Vi vill ge barnen möjligheter till vidare och bredare språkutveckling, samt ge barnen möjligheter att lära känna olika djur i vår närhet. Hur de ser ut, var och hur de bor, vad de äter osv.

HUR:

1. Vi arbetar i mindre grupper, OLE, DOLE och DOFF.

2. Vi har som må att arbeta i grupperna tisdagar och onsdagar.

3. Vi tar reda på barnens förkunskaper och dokumenterar dem på Lärväggen och i Unikum.

4. Vi dokumenterar genom pedagogisk dokumentation på våra Lärväggar och i Unikum.

5. Vi ställer fenomenologiska frågeställningar tillsammans med barnen. Hur? Vad? Varför?

6. Vi fortsätter nu med IGELKOTTEN.

Vad är det för djur?

Hur ser den ut? Beskriv igelkotten.

Arbeta med speciella ord kring igelkotten. (Språkutvecklande).

Känna på en igelkott.

Lyssna på en igelkott.

Se film om igelkottar.

Sjunga sånger om igelkotten.

Skapa egna igelkottar. (Estetiska processer).

Vad äter igelkotten?

Vad är "blä", d.v.s. inte bra/skräp för igelkotten och naturen?(Allemansrätten).

Skapa vad igelkotten äter. (Estetiska processer).

Arbeta med delar för att skapa en helhet. (Matematik).

Dramatisera en sång om igelkotten eller flanosaga om en igelkott. (Estetiska processer).

Lära känna TAKK tecken för igelkotten. (TAKK).

Material:

Se ovan.

Ansvariga: 

Alla pedagoger på Krusbäret.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: