Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, åk 5 2020/21

Skapad 2020-09-01 12:29 i Skolbyns skola Hudiksvall
Grundskola 5 Engelska
Vi ska utveckla din engelska, vad gäller reception (lyssna o läsa), produktion (tala o skriva) samt interaktion (kommunikation). Vi kommer att jobba med läroboken, dialoger, filmer, spel, skrivövningar, digitala verktyg och lite annat.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med:

Lyssna och läsa:

- olika texter (t.ex. instruktioner och beskrivningar, samtal, dialoger och intervjuer)

- sånger, sagor och dikter

- ord och fraser

- filmer

- uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning

 

Tala, skriva och samtala:

- presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar

- uttal, intonation och stavning

- artighetsfraser, uttryck

- grammatiska strukturer 

 

Så här ska vi göra:

- Lyssna och läsa olika texter t.ex. ur lärobok (textbook) och olika medier.

- Talövningar av ord, fraser och dialoger (t.ex. hälsningsfraser, artighetsfraser och andra uttryck, dialoger, intervjuer...).

- Skrivövningar (träna enkel grammatik, stavning, ordförråd)  i  t.ex. workbook samt skriva enkla texter

- Sånger, sagor och dikter

- Filmer

 

Bedömning:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: