Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, judendom och islam

Skapad 2020-09-01 13:11 i Ilsbo skola Nordanstig
En planering gjord efter kunskapskraven i relgion i åk 3.
Grundskola 2 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Religion: Kristendom, judendom och islam

Innehåll

 • Syfte och förmåga
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.            

Kunskapskrav

” Eleven kan beskriva några platser för religionsutövning och kopplar dessa med religioner som utövas i närområdet.”

” Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.”

”Eleven kan återge några delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.”

”Eleven kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.”

”Eleven kan använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken.”

Vad?

 • Du ska kunna namnen på platser/byggnader för religionsutövning inom religionerna kristendom, islam och judendom.
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid från kristendomen, islam och judendomen.
 • Du kan ge exempel på någon symbol från kristendomen, islam och judendomen.
 • Du kan återge några delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter
 •  
 • Hur?

Vi lär oss genom att:

 • Grupparbeten där vi skriver faktatexter.
 • Bilduppgift på samlingsplatser eller symboler.
 • Se på filmer.
 • Läsa faktatexter
 • elevspel.se
 • Bedömningssituationer

Du visar oss vuxna vad du kan genom att…

 • Skriva faktatext.
 • Para ihop symbol, plats för religionsutövning och högtider med respektive religion. Ev. dra streck.
 • Skriva ner någon berättelse ur Bibeln och en berättelse om någon Gud eller hjälte i någon myt med hjälp av stödord.
 • I faktatexterna används stor bokstav och punkt på rätt ställe.

Matriser

Sv SO
Insekter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Observera och exprimentera
Ställer enkla frågor kopplat till arbetsområdet. Deltar vid iaktagelser. Samtalar och reflekterar om resultatet tillsammans med andra. Veta vad en insekt är.
Geonomför observationer utifrån givna instruktioner. Drar enklar slutsatser. Redovisar sina resultat muntligt och skriftligt och med egna ord. Jämför och drar paralleller till andra kunskaper.
Ställer frågor som ligger till grund för det fortsatta arbetet. .
Naturkunskapens historia
Ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetensk lett till samhälleliga framsteg.
Ha kännedom om berättelser i naturen som återfinns i vår och andra kulturer.
Miljö och hälsa
Lyssna på andras åsikter med respekt och lyhördhet. Kunna argumentera för egna åsikter med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper.
Ha kunskap om vilken nytta insekter gör i naturen och för människor.
Utveckla sin förmåga att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: