Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling på Tussilago.

Skapad 2020-09-01 12:52 i Ludvika gårds förskola Ludvika
Förskola
På samlingen sätter vi tillsammans upp bilder på barn och pedagoger samt hur dagen kommer att se ut.

Innehåll

På förmiddagarna tre gånger i veckan kommer vi att ha en samling i helgrupp. Innan samlingen slår en pedagog i en tamburin och visar en inprintbild på "städa". Därefter får barnen sätta sig på en valfri gul prick i ringen. Pedagogerna turas om att genomföra  samlingen. 

Vi börjar samlingen med att presentera vilken veckodag det är. Sedan använder vi oss av en tavla där vi sätter upp kort på barn och pedagoger. På samtliga kort står även namnen med bokstäver. Tavlan är indelad i tre delar, en större del där korten på barn och pedagoger som är på avdelningen sätts fast. En mindre del där kort på barn eller pedagoger som inte är på avdelningen sätts upp. Pedagogen tar ett kort i taget och tillsammans pratar vi om vem det är på kortet och om hen är närvarande. När alla korten är uppsatta räknar vi tillsammans hur många barn som sitter uppe på tavlan för att sedan räkna och jämföra med antalet barn i samlingsringen.  

På den tredje delen sätter vi upp inprintbilder på hur dagen kommer att se ut. Te x utelek, lunch, lek, vila mm.

Som avslutning på samlingen får barnen äta frukt. Pedagogen som håller i samlingen presenterar vilken frukt som finns att välja på både genom tal och tecken som stöd. Vi uppmuntrar barnen att säga "tack" med ord och/eller tecken som stöd. 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: